Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
4.5 Yağış

Tipi: Etki

Tanımı: Gösterge, birim alana düşen ortalama yağış miktarının zaman serisinde ifadesidir.

Birimi: mm

Önem: Yağış, hidrolojik döngünün başlıca unsurudur. Yağış rejimindeki değişiklikler kombinasyonu ve hava sıcaklığındaki artışlar, sel ve kuraklık gibi aşırı hidrolojik olaylara neden olabilir. Hidrolojik döngüyle yakından bağlantılı olan bazı sistem ya da sektörler daha yüksek sıcaklıkların kombine etkilerine ve değiştirilen yağış özelliklerine karşı çok duyarlıdır.

Değerlendirme:

Ülkemiz genelinde yıllık alansal yağış normali 574 mm civarındadır. 2018 yılında (01 Ocak–31 Aralık) ortalama 659 mm yağış kaydedilmiştir. Son 10 yıl yağışlarının önceki yıllara göre daha yağışlı geçtiği gözlenmektedir. Sadece 2013 ve 2017 yıllarında normallerinin altında yağış görülmüş, diğer yıllar normali üzerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı yağışları son 30 yılın en yüksek 2. Yağışı olmuştur.

2018 yılı alansal yağışları normaline göre %18 ve 2017 yılı yağışlarına göre %17 artma göstermiştir. 2018 yılında tüm bölgeler normallerine göre artış gösterirken en fazla artış Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde gerçekleşmiştir [i].

GRAFİK 16- TÜRKİYE GENELİ YILLIK ALANSAL YAĞIŞ MİKTARI (mm)

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü

 

 

1981- 2018 yılları arasında Türkiye geneli için, SPI yöntemi ile yapılan kuraklık analizine göre bu 38 yıl içinde kurak geçen yıl sayısı 10’dur. 2008 yılı en kurak yıl olup, bu yıl olağanüstü kurak olmuştur. 16 yıl normal ve 12 yıl da nemli olarak geçmiştir. 2009 senesi ise en nemli yıl olmuştur ve olağanüstü nemlilik görülmüştür[i].

 

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü

 


[i] Tarım ve Orman Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü

 


[i] Tarım ve Orman Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü

 

   

[1] Tarım ve Orman Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü