Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
Yağış

Tipi: Etki

Tanımı: Gösterge, birim alana düşen ortalama yağış miktarının zaman serisinde ifadesidir.

Birimi: mm

Önem: Yağış, hidrolojik döngünün başlıca unsurudur. Yağış rejimindeki değişiklikler kombinasyonu ve hava sıcaklığındaki artışlar, sel ve kuraklık gibi aşırı hidrolojik olaylara neden olabilir. Hidrolojik döngüyle yakından bağlantılı olan bazı sistem ya da sektörler daha yüksek sıcaklıkların kombine etkilerine ve değiştirilen yağış özelliklerine karşı çok duyarlıdır.

Değerlendirme:

Ülkemiz genelinde yıllık alansal yağış normali 574 mm civarındadır. 2017 yılında (01 Ocak–31 Aralık) ortalama 507 mm yağış kaydedilmiştir. Yıllara göre yağış dağılımı incelendiğinde, çok kurak geçen 2008 yılından sonra yağışlı bir dönem başlamıştır. 2013 yılında tekrar kuraklık gözlenmiş, ancak bu kuraklıktan sonraki üç yılda Türkiye geneli yağışlar normalinin üzerinde olmuştur. 2017 ise yağış normallerin altında gerçekleşmiştir.

2017 yılında alansal yağışlarda normaline göre %12, 2016 yılı yağışlarına göre ise %15 azalma gözlenmiştir. 2017 yılında, bölgesel olarak normallerine göre yalnızca Marmara’da artma, Ege’de normaller civarında ve diğer bölgelerde azalma görülmüştür. En fazla artış %4 ile Marmara Bölgesi’nde, en fazla azalış ise %32 ile Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde gerçekleşmiştir [1].

 

GRAFİK 1- TÜRKİYE GENELİ YILLIK ALANSAL YAĞIŞLARI

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü

 

 

KAYNAKLAR

[1] Tarım ve Orman Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü