Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
11.4 Kişi Başına Enerji Tüketimi

Tipi: İtici güç

Tanım: Gösterge, tüketim seviyelerini tanımlayan bir itici güç göstergesidir.

Birimi: Ton petrol eşdeğeri/Kişi (TEP/Kişi)

Önem:  Çevre üzerindeki enerjiyle ilişkili baskıları azaltmanın bir yolu, sonuç olarak daha az enerji kullanmaktır. Bu, enerji ilişkili faaliyetleri (örneğin sıcaklık, kişisel hareketlilik ya da nakliye taşımacılığı için) için harcanan enerji tüketimini azaltma ile ya da enerjiyi daha etkin bir şekilde kullanma ile (talep birimi başına daha az enerji kullanma) ya da her ikisinin birleşmesiyle gerçekleşebilir.

Değerlendirme:

Türkiye’de 1990 yılında kişi başına enerji tüketimi 0,94 tep iken, 2018 yılında 1,75 TEP olmuştur. Avrupa Birliği ülkelerinde ise kişi başına birincil enerji tüketimi 1990 yılında 3,51 TEP iken, 2017 yılında 3,3 TEP olmuştur [34]. AB 28 ülkelerinde 2018 yılında kişi başına nihai enerji tüketimi ise 2,07 TEP olmuştur[i].

 

GRAFİK 103- YILLAR İTİBARİYLE KİŞİ BAŞINA ENERJİ TÜKETİMİ (tep/kişi)

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, http://www.eigm.gov.tr/tr-TR/Denge-Tablolari/Denge-Tablolari

Kişi başına elektrik tüketimi rakamlarına bakılacak olursa; Türkiye’de, 1990 yılında kişi başı elektrik enerjisi tüketimi yaklaşık 1.000 kWh seviyesindeyken, 2018 yılında söz konusu değer 3.709 kWh olmuştur.

GRAFİK 104- KİŞİ BAŞI ELEKTRİK ENERJİSİ TÜKETİMİ (kWh/kişi)

Kaynak: Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü

 


[i] EUROSTAT Energy statistics,  https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/product/view/NRG_BAL_S

 

Veri dosyası için tıklayınız.