Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
11.4 Kişi Başına Enerji Tüketimi

Tipi: İtici güç

Tanım: Gösterge, tüketim seviyelerini tanımlayan bir itici güç göstergesidir.

Birimi: Ton petrol eşdeğeri/Kişi (TEP/Kişi)

Önem:  Çevre üzerindeki enerjiyle ilişkili baskıları azaltmanın bir yolu, sonuç olarak daha az enerji kullanmaktır. Bu, enerji ilişkili faaliyetleri (örneğin sıcaklık, kişisel hareketlilik ya da nakliye taşımacılığı için) için harcanan enerji tüketimini azaltma ile ya da enerjiyi daha etkin bir şekilde kullanma ile (talep birimi başına daha az enerji kullanma) ya da her ikisinin birleşmesiyle gerçekleşebilir.

Değerlendirme:

Türkiye’de 1990 yılında kişi başına enerji tüketimi 0,94 TEP iken, 2020 yılında 1,76 TEP olmuştur. Avrupa Birliği ülkelerinde ise kişi başına birincil enerji tüketimi 1990 yılında 3,51 TEP iken, 2020 yılında 2,99 TEP olmuştur. [i].

 

GRAFİK 127- YILLAR İTİBARİYLE KİŞİ BAŞINA ENERJİ TÜKETİMİ (tep/kişi)

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2022 https://enerji.gov.tr/enerji-isleri-genel-mudurlugu-denge-tablolari

 

Kişi başına elektrik tüketimi rakamlarına bakılacak olursa; Türkiye’de, 1990 yılında kişi başı brüt elektrik enerjisi tüketimi yaklaşık 1. 006  kWh seviyesindeyken, 2020 yılında söz konusu değer 3.661 kWh olmuştur.

 

GRAFİK 128- KİŞİ BAŞI ELEKTRİK ENERJİSİ TÜKETİMİ (kWh/kişi)

Kaynak: Türkiye Elektrik Üretim-İletim 2020 Yılı İstatistikleri, https://www.teias.gov.tr/tr-TR/turkiye-elektrik-uretim-i- letim-istatistikleri, 2022


[i]  AB-27 Enerji Denge Tabloları https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/energy-balances ,2022.