Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
Sektörlere göre Türkiye Geneli Su, Atıksu ve Atık Verileri

Sektörlere göre su kaynaklarından çekilen su miktarı (Milyar m3/yıl)

 YILLAR

2008

2010

2012

2014

2016

 

Miktar

%

Miktar

%

Miktar

%

Miktar

%

Miktar

%

Belediyeler

4,55

 

4,78

9,6

4,94

8,8

5,23

10,3

5,83

9,7

Köyler

1,22

 

1,01

2,0

1,04

1,9

0,43

0,8

0,38

0,6

İmalat sanayi işyerleri

1,31

 

1,56

3,1

1,79

3,2

2,20

4,4

2,12

3,5

Termik santraller

4,54

 

4,27

8,6

6,40

11,4

6,53

12,9

8,61

14,3

Organize sanayi bölgeleri

0,11

 

0,11

0,2

0,14

0,2

0,14

0,3

0,15

0,2

Maden işletmeleri

 

0,05

0,1

0,11

0,2

0,21

0,4

0,23

0,4

Sulama

33,77

 

38,15

76,4

41,55

74,2

35,85

70,9

43,06

71,3

Toplam

 

 

49,95

100,0

55,96

100,0

50,59

100,0

60,38

100,0

Notlar: (1)Sektörler arası transferler dahil edilmemiştir.

(2) 2010 yılından itibaren denizden çekilen su miktarı dahil edilmiştir.
… Bilgi elde edilememiştir.

Kaynaklar: “Sulama” rakamları için; Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü (DSİ), “Sulama” dışındaki diğer rakamlar için; Kaynak: TÜİK

 

 

Sektörlere göre doğrudan alıcı ortama deşarj edilen atıksu miktarı (Milyar m3/yıl)

 YILLAR

2008

2010

2012

2014

2016

 

Miktar

%

Miktar

%

Miktar

%

Miktar

%

Miktar

%

Belediyeler

3,26

 

3,58

38,1

4,07

32,7

4,11

32,4

4,25

28,6

Köyler

0,20

 

0,19

2,0

0,19

1,5

0,11

0,9

0,12

0,8

İmalat sanayi işyerleri

1,03

 

1,26

13,4

1,54

12,4

1,72

13,5

1,68

11,3

Termik santraller

4,44

 

4,16

44,3

6,30

50,7

6,40

50,5

8,47

56,9

Organize sanayi bölgeleri

0,13

 

0,16

1,7

0,23

1,9

0,21

1,7

0,22

1,5

Maden işletmeleri

 

0,04

0,4

0,10

0,8

0,14

1,1

0,14

1,0

Toplam

 

 

9,39

100,0

12,44

100,0

12,68

100,0

14,88

100,0

Kaynak: TÜİK

 

 

 

Sektörlere göre oluşturulan atık miktarı  (1000 ton/yıl)

YILLAR

2008

2010

2012

2014

2016

 

Toplam atık miktarı

Toplam atık miktarı içindeki tehlikeli atık miktarı

Toplam atık miktarı

Toplam atık miktarı içindeki tehlikeli atık miktarı

Toplam atık miktarı

Toplam atık miktarı içindeki tehlikeli atık miktarı

Toplam atık miktarı

Toplam atık miktarı içindeki tehlikeli atık miktarı

Toplam atık miktarı

Toplam atık miktarı içindeki tehlikeli atık miktarı

Belediyeler

28.454

-

29.733

-

30.786

-

31.230

-

33.763

-

İmalat sanayi işyerleri

12.482

1.136

13.366

964

14.420

806

15.733

1.008

16.267

1.194

Termik santraller

25.622

24

18.748

(**)

19.262

5

24.191

9

19.477

12

Organize sanayi bölgeleri

255

34

313

(**)

421

62

533

32

474

….

Maden işletmeleri

...

...

729.750

2.314

951.782

3.181

755.218

2.355

811.056

(**)

Sağlık kuruluşları

50

50

60

60

69

69

74

74

81

81

Toplam

 

 

791.970

 

1.016.741

 

826.981

 

881.118

 

Kaynak: TÜİK

(**) 5429 Sayılı Kanun gereği gizlilik ilkesine göre birim sayısı üç ve daha fazla olduğu halde bir veya iki birimin hakim olmasından dolayı birimlere ilişkin bilgiler verilememiştir.

... Bilgi elde edilememiştir.   

(1) Dekapaj malzemesi ve pasa atıklarını da içermektedir.

(2) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin Ek-1’inde yer alan büyük miktarda atık üreten üniversite hastaneler ve klinikleri, genel maksatlı hastaneler ve klinikleri, doğum hastaneler ve klinikleri ile askeri hastaneler ve klinikleri kapsamaktadır.