Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
15.2 Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Sayısı

Tipi: Tepki

Tanımı: Kültür ve Turizm Bakanlığınca çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik tesislerin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesi amacıyla, “Turizm İşletmesi Belgeli” olup çevreye duyarlı faaliyet gösteren konaklama tesislerine mevzuat çerçevesinde “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi” ve plaketi verilmektedir. “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi” almış işletmelerin tükettikleri elektrik enerjisi bedellerinin bir kısmı Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenmektedir.

Birimi: Adet

Önem: Turizmin çevreye olan baskısını azaltmak amaçlanmaktadır.

Değerlendirme: 

2018 yılı sonu itibariyle; Turizm İşletmesi Belgeli konaklama tesisi sayısı 3.925, olup bu tesislerin 475 adedi (%12,10’u) çevreye duyarlı konaklama tesisi belgesi (yeşil yıldız) ile belgelendirilmiştir[i].

GRAFİK 131- YILLAR İTİBARİYLE YEŞİL YILDIZ BELGELİ TESİS SAYILARI

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2019

 


[i] Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2019