Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
11.5 Birincil Enerji Üretimi

Tipi: İtici güç

Tanım: Kömür ve odun gibi katı yakıtlar, petrol, gaz ve yenilenebilir kaynaklardan sağlanan enerji üretim miktarlarını ve her bir kaynağın toplam üretilen enerji miktarına oranını ifade eder.

Birimi: Ton petrol eşdeğeri (TEP), %

Önem: Bu gösterge, enerji üretiminde kullanılan her bir kaynağın, toplam enerji üretimine bağıl katkısını gösterir. Bu gösterge, enerji üretiminde hangi tür kaynaklara ağırlık verildiğini ölçer.

Değerlendirme:

Türkiye’nin birincil enerji üretim miktarı 1990 yılında 25,138 Mtep iken, 2018 yılında 39,675 Mtep olmuştur. 1990’dan 2018 yılına artış %57,8 olarak gerçekleşmiştir[i].

GRAFİK 105- YILLAR İTİBARİYLE BİRİNCİL ENERJİ ÜRETİMİ (Mtep)

GRAFİK 106- 2018 YILI İTİBARİYLE BİRİNCİL ENERJİ ÜRETİMİNİN KAYNAKLARINA GÖRE DAĞILIMI (Mtep ve %)

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, http://www.eigm.gov.tr/tr-TR/Denge-Tablolari/Denge-Tablolari

 

Kaynaklara göre brüt elektrik üretimi bakımından konu ele alınırsa;

Türkiye’de 2018 yılında elektrik enerjisi üretimi 304,8 TWh (Terawatt saat) olmuştur. Türkiye’nin toplam elektrik enerjisi üretimi 1990 yılına göre %430, 2005 yılına göre %88 ve 2017 yılına göre ise %2,5 oranında artmıştır.

Türkiye’de 1990 yılında toplam üretilen elektrik enerjisi üretiminin dağılımına bakıldığında; katı yakıtlar %35, doğal gaz %18, sıvı yakıtlar %7, hidrolik %40 paya sahip olmuştur. 2018 yılında ise katı yakıtlar %37, doğal gaz %30, hidrolik %20, diğer yenilenebilir kaynaklar %13 paya sahiptir.

GRAFİK 107 – KAYNAKLARA GÖRE TOPLAM ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ (TWh)

Kaynak: Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü


[i] Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, http://www.eigm.gov.tr/tr-TR/Denge-Tablolari/Denge-Tablolari