Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
Birincil Enerji Üretimi

Tipi: İtici güç

Tanım: Kömür ve odun gibi katı yakıtlar, petrol, gaz ve yenilenebilir kaynaklardan sağlanan enerji üretim miktarlarını ve her bir kaynağın toplam üretilen enerji miktarına oranını ifade eder.

Birimi: Ton petrol eşdeğeri (TEP), %

Önem: Bu gösterge, enerji üretiminde kullanılan her bir kaynağın, toplam enerji üretimine bağıl katkısını gösterir. Bu gösterge, enerji üretiminde hangi tür kaynaklara ağırlık verildiğini ölçer.

Değerlendirme:

Türkiye’nin birincil enerji üretim miktarı 1990 yılında 25,1 Mtep iken, 2017 yılında 35,4 Mtep olmuştur. 1990’dan 2017 yılına artış %40,7 olarak gerçekleşmiştir.

 

GRAFİK 1- YILLAR İTİBARİYLE BİRİNCİL ENERJİ ÜRETİMİ 

 

 

 

GRAFİK 2- 2017 YILI İTİBARİYLE BİRİNCİL ENERJİ ÜRETİMİNİN KAYNAKLARINA GÖRE DAĞILIMI (Mtep ve %)

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, http://www.eigm.gov.tr/tr-TR/Denge-Tablolari/Denge-Tablolari

 

 

 

Kaynaklara göre brüt elektrik üretimi bakımından konu ele alınırsa;

Türkiye’de 2017 yılında elektrik enerjisi üretimi 297,3 TWh (Terawatt saat) olmuştur. Türkiye’nin toplam elektrik enerjisi üretimi 1990 yılına göre %417, 2005 yılına göre %84 ve 2016 yılına göre ise %8,3 oranında artmıştır.

Türkiye’de 1990 yılında toplam üretilen elektrik enerjisi üretiminin dağılımına bakıldığında; katı yakıtlar %35, doğal gaz %18, sıvı yakıtlar %7, hidrolik %40 paya sahip olmuştur. 2017 yılında ise katı yakıtlar %33, doğal gaz %37, hidrolik %20, diğer yenilenebilir kaynaklar %10 paya sahiptir.

 

GRAFİK 3 - KAYNAKLARA GÖRE TOPLAM ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ

Kaynak: Türkiye Elektrik Üretim-İletim 2017 Yılı İstatistikleri, https://www.teias.gov.tr/tr/turkiye-elektrik-uretim-iletim-2017-yili-istatistikleri

 

 

 

KAYNAKLAR:

[1] Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

[2] Türkiye Elektrik Üretim-İletim 2017 Yılı İstatistikleri, https://www.teias.gov.tr/tr/turkiye-elektrik-uretim-iletim-2017-yili-istatistikleri