Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
11.5 Birincil Enerji Üretimi

Tipi: İtici güç

Tanım: Kömür ve odun gibi katı yakıtlar, petrol, gaz ve yenilenebilir kaynaklardan sağlanan enerji üretim miktarlarını ve her bir kaynağın toplam üretilen enerji miktarına oranını ifade eder.

Birimi: Ton petrol eşdeğeri (TEP), yüzde

Önem: Bu gösterge, enerji üretiminde kullanılan her bir kaynağın, toplam enerji üretimine bağıl katkısını gösterir. Bu gösterge, enerji üretiminde hangi tür kaynaklara ağırlık verildiğini ölçer.

Değerlendirme:

Bu gösterge, bir itici güç göstergesidir. Türkiye’nin birincil enerji üretim miktarı 1990 yılında 25,1 Mtep iken, 2020 yılında 44, 1 Mtep olmuştur. 1990’dan 2020 yılına artış  75 % olarak gerçekleşmiştir.[i].

GRAFİK 129- YILLAR İTİBARİYLE BİRİNCİL ENERJİ ÜRETİMİ (Mtep)

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,, https://enerji.gov.tr/enerji-isleri-genel-mudurlugu-denge-tablolari 2022

 

GRAFİK 130- 2020 YILI İTİBARİYLE BİRİNCİL ENERJİ ÜRETİMİNİN KAYNAKLARINA GÖRE DAĞILIMI (Mtep ve %)

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,2022, https://enerji.gov.tr/enerji-isleri-genel-mudurlugu-denge-tablolari

 

Türkiye’de 2020 yılında elektrik enerjisi üretimi 306,7 TWh (Terawatt saat) olmuştur. Türkiye’nin toplam elektrik enerjisi üretimi 1990 yılına göre  433 %, 2005 yılına göre  89 % oranında artmış fakat 2019 yılına göre  0,9 % oranında artmıştır.

Türkiye’de 1990 yılında toplam üretilen elektrik enerjisi üretiminin dağılımına bakıldığında; katı yakıtlar  35 %, doğal gaz  18 %, sıvı yakıtlar  7 %, hidrolik  40 % paya sahip olmuştur. 2020 yılında ise katı yakıtlar  34,5 %, doğal gaz  23 %, hidrolik  25,5 %, diğer yenilenebilir kaynaklar 17 % paya sahiptir.

 

GRAFİK 131 – KAYNAKLARA GÖRE TOPLAM ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ (TWh)

Kaynak: Türkiye Elektrik Üretim-İletim 2020 Yılı İstatistikleri, https://www.teias.gov.tr/tr-TR/turkiye-elektrik-uretim-i- letim-istatistikleri,2022


[i] Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, https://enerji.gov.tr/enerji-isleri-genel-mudurlugu-denge-tablolari,2022