Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
16.4 Çevre Mevzuatı Kapsamında Yer Alan Sorumluluk Sigortaları

Tipi: Tepki

Önem: Risk kavramı, riskin güvence altına alınmasını gerektiren sigorta kavramını da beraberinde getirmektedir. Bu anlamda, çevresel mali sorumluluk sigortası, çevresel risklerin yönetiminde bir araç olarak günümüzde kullanılmaktadır.

Değerlendirme: 

Çevre mevzuatı kapsamında; Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları, 01 Temmuz 2007; Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları, 11 Mart 2010; Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları, 01 Eylül 2011 tarihlerinde yürürlüğe girmiştir.

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile kıyı tesislerinden kaynaklanan deniz kirliliğinin neden olduğu bazı maddi ve bedeni zararlar Devlet tarafından belirlenen teminat limitleri dahilinde tazmin edilmektedir. Bu sigortaya ilişkin 2018 yılında 560 adet poliçe düzenlenmiş ve 6.764.263 TL prim üretimi gerçekleştirilmiştir.

Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortası, işletmelerin toprağı, suyu veya havayı kirletmesinin neden olabileceği zararlar için teminat sağlamaktadır. Anılan sigortaya ilişkin 2018 yılında 50 adet poliçe düzenlenmiş ve 25.516 TL prim üretimi gerçekleştirilmiştir.

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile tehlikeli maddelerle ilgili mesleki faaliyetlerin neden olabileceği bedeni ve maddi zararlar tazmin edilmektedir. Bu sigortaya ilişkin 2018 yılında 75.368 adet poliçe düzenlenmiş ve 63.149.777 TL prim üretimi gerçekleşmiştir[i].

GRAFİK 137- KIYI TESİSLERİ DENİZ KİRLİLİĞİ MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

Kaynak: Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, , 2019

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü

 

GRAFİK 138- ÇEVRE KİRLİLİĞİ MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

 

GRAFİK 139- TEHLİKELİ MADDELER VE TEHLİKELİ ATIK ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

Kaynak: Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği,

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü

 


[i] Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, 2019