Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
6.8 Belediye İçme ve Kullanma Suyu Kaynakları

Tipi: Baskı

Tanımı: Belediyeler tarafından içme ve kullanma suyu temin edilen baraj, kuyu, doğal kaynak, göl ve gölet olmak üzere çekilen suyun kaynaklarına göre oranını ifade etmektedir.

Birimi: %

Önem: Türkiye' nin kış ve bahar yağış rejiminde meydana gelen değişimler su kaynaklarının miktarını oldukça etkilemektedir. Yeraltı ve yerüstü sularının varlığının devamı için bu dönemlerde meydana gelen yağışın miktarı ve şekli oldukça önemlidir. Özellikle kış yağışlarında meydana gelen azalmalar neticesinde su rezervlerimizde  azalma olabilmektedir. Belediyelerin en önemli ve en çok kullanılan su kaynağı barajlardır. Daha sonra da sırası ile kuyular, kaynaklar, akarsular, göl ve göletler gelmektedir.Yağışlarda azalma meydana geldiği yıllarda belediyelerin içme ve kullanma amaçlı su kullanımı için barajlardan çekilen su oranında azalma, akarsu, göl ve göletlerden çekilen su oranında artma olabilmektedir.

Değerlendirme:

Türkiye’de 2020 yılında, içme ve kullanma suyu şebekesi için çekilen suyun %40,9’u barajlardan, %29,3’ü kuyulardan, %15,6’sı kaynaklardan, %10,1’i akarsulardan ve %4,0’ı göl-gölet/denizlerden çekilmiştir.

2020 yılında, içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı %98,7 ve içme ve kullanma suyu arıtma tesisleri ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı ise %61,3 olarak tespit edilmiştir.

Belediyeler tarafından içme ve kullanma suyu şebekesi ile dağıtılmak üzere, 1994 yılı itibariyle 3,24 milyar m3 su çekilmişken, bu rakam 2020 yılında 6,5 milyar m3’e çıkmıştır.

İçme ve kullanma suyu şebekelerine çekilen toplam 6,5 milyar m3 suyun 3,9 milyar m3’ü içme ve kullanma suyu arıtma tesislerinde arıtılmıştır. Arıtılan suyun %93,1’ine konvansiyonel, %6,7’sine ileri, %0,2’sine ise fiziksel arıtma uygulanmıştır[i].

GRAFİK 76- BELEDİYE İÇME VE KULLANMA SUYU ŞEBEKESİ İÇİN ÇEKİLEN SUYUN KAYNAKLARA GÖRE DAĞILIMI

2010 yılından itibaren denizden çekilen su miktarı dahil edilmiştir.

Kaynak: TÜİK, “Su ve Atıksu İstatistikleri Bülteni 2020”

 

 


[i] Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, “Su ve Atık Su İstatistikleri, 2020” Haber Bülteni, 16/12/2021, Sayı: 37197,