Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi

Tipi: Durum

Tanımı: Yeni doğmuş bir bireyin yaşamı boyunca belirli bir dönemdeki yaşa özel ölümlülük hızlarına maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısıdır.

Birimi: Yıl

Önem: Doğuşta beklenen yaşam süresi, ülkelerin sosyo- ekonomik durumu ile yaşam kalitesinin bir göstergesi olup ülkelerin ölümlülük seviyelerini karşılaştırmada ve gelişmişlik düzeylerini ölçmede kullanılmaktadır. Doğuştan beklenen yaşam süresi bir toplumdaki ortalama ömrü gösterir. Ortalama ömür, sosyo-ekonomik düzey ve hayat şartlarının iyileşmesinin yanında sağlık hizmetlerinin etkinliğine göre de değişir. Gelişmiş ülkelerde ortalama ömür daha yüksektir.

Değerlendirme:

TÜİK verilerine göre 2015-2017 döneminde, doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 78, erkeklerde 75,3 ve kadınlarda 80,8 yıldır. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,5 yıldır [1].

2016 yılı Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (EUROSTAT) verilerine göre, AB-28 ülkelerinde doğuşta beklenen ortalama yaşam süresi toplamda 81,0, erkeklerde 78,2, kadınlarda 83,6 yıldır [2].

 

TABLO 1- CİNSİYETE VE YAŞA GÖRE BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ (YIL)

Dönem Toplam Erkek      Kadın
2013-2014 78,0 75,3 80,7
2015-2017 78,0 75,3 80,8

 Kaynak: TÜİK

 

KAYNAKLAR:

[1] Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, “Hayat Tabloları, 2015-2017” Haber Bülteni, 26/09/2018, Sayı: 27591, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27591

[12] Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, İstatistiksel Tablolar ve Dinamik Sorgulama, Hayat tabloları, “Avrupa ülkelerinde cinsiyete göre doğuşta beklenen yaşam süreleri, 2016”,

http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1100