Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
Turist Sayıları

Tipi: Baskı

Tanımı: Turist sayısı; Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı ile yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçi sayıları toplamından günübirlikçilerin çıkarılmasıyla bulunan rakamdır.

Birimi: Adet

Önem: Belirli bir dönemde ülkeye gelen ziyaretçi sayısının fazla olması, doğal kaynakların yılın belli dönemlerinde aşırı tüketimi, atıksu, atık üretimi, gürültü vb. nedenlerle çevre üzerinde baskı oluşturmaktadır.

Değerlendirme: 

Türkiye’de 2003 yılında 15.774.505 olan turist sayısı, 2017 yılında 37.599.529 olmuştur. 2017 yılında 2016 yılına göre turist sayısı %24 oranında artmıştır (Grafik 1).

Turist sayılarının aylara göre dağılımına bakıldığında, Türkiye’ye en çok yaz aylarında turist geldiği görülmektedir. Turistik tesislerdeki kişi başı su tüketiminin standartların üstüne çıkması ve bu tüketimin su kaynaklarının en az olduğu yaz döneminde gerçekleşmesi, su ile ilgili çevresel sorunlara sebebiyet vermektedir. Derin su kuyularından aşırı su çekiminin de, su problemini artırma riski vardır (Grafik 2).

 

GRAFİK 1-  2003-2017 DÖNEMİ GELEN TURİST SAYILARI

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Veri dosyası için tıklayınız.

 

 

GRAFİK 2-  2017 YILINDA TÜRKİYE’YE GELEN TURİST SAYISININ AYLARA GÖRE DAĞILIMI

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Veri dosyası için tıklayınız.