Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
15.1 Turist Sayıları

Tipi: Baskı

Tanımı: Turist sayısı; Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı ile yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçi sayıları toplamından günübirlikçilerin çıkarılmasıyla bulunan rakamdır.

Birimi: Adet

Önem: Belirli bir dönemde ülkeye gelen ziyaretçi sayısının fazla olması, doğal kaynakların yılın belli dönemlerinde aşırı tüketimi, atıksu, atık üretimi, gürültü vb. nedenlerle çevre üzerinde baskı oluşturmaktadır.

Değerlendirme: 

Türkiye’de 2003 yılında 15.774.505  olan turist sayısı, 2019 yılında 51.191.882 olmuştur. 2019  yılında  2018 yılına göre turist sayısı 11 ,85 % oranında artmıştır .Ancak tüm dünyayı etkisine alan Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında turist sayısı 15.893.967 olmuş ve 2020 yılında 2019 yılına göre turist sayısında 68,95 % oranında azalma gerçekleşmiştir. 2021 ise yılında Covid-19’un etkisinin azalması ve hayatın normalleşmeye başlaması turizm hareketlerinde de gözle görülür bir artışı beraberinde getirerek 2020 yılına kıyasla 2021 yılında turist sayısı 88,28 % artmış ve 29.925.441 olarak gerçekleşmiştir.[i].

GRAFİK 153-  2003-2021 DÖNEMİ GELEN TURİST SAYILARI

Kaynak: TÜİK, Kültür ve Turizm Bakanlığı,2022

 

Turist sayılarının aylara göre dağılımına bakıldığında, Türkiye’ye en çok yaz aylarında turist geldiği görülmektedir. Turistik tesislerdeki kişi başı su tüketiminin standartların üstüne çıkması ve bu tüketimin su kaynaklarının en az olduğu yaz döneminde gerçekleşmesi, su ile ilgili çevresel sorunlara sebebiyet vermektedir. Derin su kuyularından aşırı su çekiminin de, su problemini artırma riski vardır.

GRAFİK 154-  2021  YILINDA TÜRKİYE’YE GELEN TURİST SAYISININ AYLARA GÖRE DAĞILIMI

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022


[i] Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022