Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
4.8-Isıtma ve Soğutma Gün-Dereceleri

 

Isıtma ya da soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması ya da soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemli olup bir etki göstergesidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık Isıtma Gün Dereceleri (Heating Degree Days – HDD) ile doğrudan orantılıdır. HDD kış mevsiminin sertliğini göreli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır[i].

Türkiye’de ısıtma ve soğutma gün-dereceleri değerlendirildiğinde; Türkiye’de 129 istasyon için, 2007-2018 yılları arasında ortalama Isıtma Gün-Dereceleri 2058 Gün-Derece iken, 2018 yılı ortalama Isıtma Gün-Dereceleri 1725 Gün-Derecedir.

HARİTA 1- TÜRKİYE 2007-2018 YILLARI ORTALAMA ISITMA GÜN-DERECELERİ

 

HARİTA 2- TÜRKİYE 2018 YILI ISITMA GÜN-DERECELERİ

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü

 

Türkiye’de 129 istasyon için; 2007-2018 yılları arasında ortalama Soğutma Gün-Dereceleri 358 Gün-Derece iken, 2018 yılı ortalama Soğutma Gün-Dereceleri 381 Gün-Derece olmuştur[i] .

HARİTA3- TÜRKİYE2007-2018 YILLARI ORTALAMA SOĞUTMA GÜN-DERECELERİ

 

HARİTA4- TÜRKİYE 2018 YILI SOĞUTMA GÜN-DERECELERİ

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Avrupa’daki (Kıbrıs dışında AB-28, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre) duruma bakılacak olursa, yıllık nüfus ağırlıklı ısınma gün dereceleri (HDD) 1950–1980 ve 1981–2017 dönemleri arasında% 6 azalmıştır. Yıllık nüfus ağırlıklı soğutma gün dereceleri (CDD) ise, 1950–1980 ve 1981–2017 dönemleri arasında% 33 oranında artmıştır[i].

 


[i] EEA Indicators, https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/heating-degree-days-2/assessment


[i] Tarım ve Orman Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2019

 


[i] Tarım ve Orman Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/gun-derece.aspx?g=yillik&m=06-00&y=2019&a=10#sfB