Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
4.8-Isıtma ve Soğutma Gün-Dereceleri

 

Isıtma ya da soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması ya da soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemli olup bir etki göstergesidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık Isıtma Gün Dereceleri (Heating Degree Days – HDD) ile doğrudan orantılıdır. HDD kış mevsiminin sertliğini göreli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.

Türkiye’de ısıtma ve soğutma gün-dereceleri değerlendirildiğinde; Türkiye’de 129 merkezde Uzun yıllar (2007-2020) Isıtma Gün-Dereceleri 2041 Gün-Derece iken, Soğutma Gün-Dereceleri ise 362 Gün-Derecedir[i].

 

Kaynak: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2021

 

Türkiye’de 129 merkezde 2020 yılı ortalama Isıtma Gün-Dereceleri 1947 Gün-Derece iken, Soğutma Gün-Dereceleri ise 404 Gün-Derece olarak gerçekleşmiştir[i] .

Kaynak: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2021

Avrupa’daki (Kıbrıs dışında AB-28, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre) duruma bakılacak olursa, yıllık nüfus ağırlıklı ısınma gün dereceleri (HDD) 1950–1980 ve 1981–2017 dönemleri arasında% 6 azalmıştır. Yıllık nüfus ağırlıklı soğutma gün dereceleri (CDD) ise, 1950–1980 ve 1981–2017 dönemleri arasında% 33 oranında artmıştır[i].

 


[i] EEA Indicators, https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/heating-degree-days-2/assessment


[i] Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2021

 


[i]Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2021