Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
6.6 Yüzme Suyu Kalitesi

Tipi: Durum

Tanımı: Bu gösterge kıyı bölgelerindeki yüzme suyu kalitesini gösterir.

Birimi: Adet, %

Önem: Yüzme suyunun kalitesi turizm ve halk sağlığı açısından önemlidir. Kentsel atıksuların deniz ve kıyı su kalitesi üzerindeki etkileri ile ilintilidir.

Değerlendirme:

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından, birey ve toplum sağlığının korunması amacıyla, her yıl yüzme sezonu içerisinde denize ve göle kıyısı olan 34 ilimizde deniz ve göl sularında bakteriyolojik izleme çalışmaları yapılmaktadır.

2010 yılında izlenen yüzme alanlarının sayısı 1085 iken, 2018 yılında toplam 1.279 yüzme alanında izleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

2018 yılında yapılan izleme sonuçlarına göre 921 yüzme alanı A sınıfı (%72), 296 yüzme alanı B sınıfı (%23), 62 yüzme alanı C sınıfı (%5) olarak değerlendirilmiştir. 2018 yılında D sınıfı yüzme alanı bulunmamaktadır[i].

GRAFİK 58- YÜZME ALANI KALİTE SINIFLARI DEĞİŞİMİ (2010-2018)

Kaynak: Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

 

 


[i] Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, 2019