Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
Yüzme Suyu Kalitesi

Tipi: Durum

Tanımı: Bu gösterge kıyı bölgelerindeki yüzme suyu kalitesini gösterir.

Birimi: Adet, %

Önem: Yüzme suyunun kalitesi turizm ve halk sağlığı açısından önemlidir. Kentsel atıksuların deniz ve kıyı su kalitesi üzerindeki etkileri ile ilintilidir.

Değerlendirme:

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından, birey ve toplum sağlığının korunması amacıyla, her yıl yüzme sezonu içerisinde denize ve göle kıyısı olan 34 ilimizde deniz ve göl sularında bakteriyolojik izleme çalışmaları yapılmaktadır.

2010 yılında izlenen yüzme alanlarının sayısı 1085 iken, 2017 yılında toplam 1273 yüzme alanında izleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

2017 yılında yapılan izleme sonuçlarına göre 926 yüzme alanı A sınıfı (%73), 306 yüzme alanı B sınıfı (%24), 41 yüzme alanı C sınıfı (%3) olarak değerlendirilmiştir. 2017 yılında D sınıfı yüzme alanı bulunmamaktadır [1].

GRAFİK 1- YÜZME ALANI KALİTE SINIFLARI DEĞİŞİMİ (2010-2017)

Kaynak: Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

 

 

KAYNAKLAR: 

[1] Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü