Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
6.7 Yüzme Suyu Kalitesi

Tipi: Durum

Tanımı: Bu gösterge kıyı bölgelerindeki yüzme suyu kalitesini gösterir.

Birimi: Adet, %

Önem: Yüzme suyunun kalitesi turizm ve halk sağlığı açısından önemlidir. Kentsel atıksuların deniz ve kıyı su kalitesi üzerindeki etkileri ile ilintilidir.

Değerlendirme:

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından, birey ve toplum sağlığının korunması amacıyla, her yıl yüzme sezonu içerisinde denize ve göle kıyısı olan 35 ilimizde deniz ve göl sularında bakteriyolojik izleme çalışmaları yapılmaktadır.

2010 yılında izlenen yüzme alanlarının sayısı 1085 iken, 2020 yılında toplam 1.402 yüzme alanında izleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2006/7/EC Direktifi doğrultusunda hazırlanan “Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik” 25.10.2019 tarih ve 30899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ükemizde yüzme suyunda 2020 yılı öncesinde Toplam koliform, Fekalkoliform ve Fekalstreptokokparametreleri izlenirken; yeni Yönetmelik gereği İntestinal entrekok ve E.coli parametreleri izlenmektedir.

2019 yılında yapılan izleme sonuçlarına göre 990 yüzme alanı sınıfı (%74), 313 yüzme alanı B sınıfı (%24), 29 yüzme alanı C sınıfı (%2) olarak değerlendirilmiştir. 2019 yılında D sınıfı olarak nitelendirilebilecek yüzme alanı bulunmamaktadır.2020 yılında ise izleme yapılan 1402 adet yüzme alanından 1161 yüzme alanı A sınıfı (%83), 184 yüzme alanı B sınıfı (%13), 57 yüzme alanı C sınıfı (%4) olarak değerlendirilmiştir. 2020 yılında D sınıfı olarak nitelendirilebilecek yüzme alanı ise bulunmamaktadır.

Yeni direktife göre 2020 yılında AB sınıflama raporu değişmiş olmakla birlikte yüzme alanlarına ait profillerin tamamlanmaması ve Sağlık Bakanlığı yüzme suyu kalitesi sistemine entegre olmaması nedeniyle 2020 yılı sınıflama değerlendirmesi yeni Yönetmelik parametreleri ve sınıf değerleri baz alınarak mülga Yönetmelik sınıflandırmasına göre yapılmıştır. Yüzme sularımızda 2019 yılında izlenen yüzme alanlarının % 74’ü A sınıfı iken; 2020 yılında bu oran % 83’ e yükselmiştir[i].

GRAFİK 74- YÜZME ALANI KALİTE SINIFLARI DEĞİŞİMİ (2010-2020)

Kaynak: Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü,2021

 

GRAFİK 75- 2020 YILI BÖLGELERE GÖRE KALİTE SINIFLARI

Kaynak: Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü,2021

 


[i] Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, 2021