Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
Kimyevi Gübre Kullanımı

Tipi: Baskı

Tanımı: Tarımsal alanlarda hektar başına kullanılan saf bitki besin maddesi (N, P2O5, K2O) olarak kimyasal gübre miktarı.

Hesaplamak için yıllık toplam gübre tüketimi toplam tarımsal alana bölünür

Birimi: kg/ha, ton

Önem: Tarım sektöründe kullanılan gübrenin bitkiler tarafından emilmeden sızan kısmı, çevre için önemli bir ötröfikasyon nedenidir.

Değerlendirme:

Türkiye’de 2017 yılı sonu itibariyle kullanılan saf bitki besin maddesi (N, P2O5, K2O) olarak kimyasal gübre miktarı, 2016 yılına göre %5,8 azalarak 2.644.333 ton olmuştur. Gübre kullanılan toplam tarım alanı miktarı ise 24.000.000 hektardır. Türkiye'de tarım arazisi hektarı başına saf bitki besin maddesi olarak kimyasal gübre kullanım miktarı 2017 yılı sonu itibariyle 110 kg düzeyindedir. Fazla gübre kullanımı kuru tarım alanlarında söz konusu olmayıp bazı lokal ve sulu alanlarda söz konusudur [1].

Dünya Bankası 2015 yılı verilerine göre, ortalama olarak ekilebilir arazi hektarı başına bitki besin maddesi bazında gübre kullanımı; Avrupa Birliği ülkelerinde 157 kg/ha, dünyada 138 kg/ha, Türkiye’de ise 107 kg/ha olmuştur [2].

Gübre kullanımında hedef; çiftçilerin gübreyi doğru zamanda, uygun şekilde ve uygun miktarda toprak analizine dayalı olarak kullanması, su kirliliğine yol açacak ve toprağın yapısını bozacak verimliliğini azaltacak uygulamalardan kaçınmak, organik tarımı yaygınlaştırmak ve sürdürülebilir tarım yapmaktır [1].

 

GRAFİK 1- YILLAR İTİBARİYLE BİTKİ BESİN MADDESİ BAZINDA TOPLAM KİMYEVİ GÜBRE TÜKETİMİ

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı

Veri dosyası için tıklayınız.

 

 

KAYNAKLAR:

[1] Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

[2] https://data.worldbank.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS?end=2016&most_recent_year_desc=true&start=2002&view=chart