Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
10.1 Karayolu- Demiryolu Ağı Yoğunluğu

Tipi: Baskı

Birimi: km

Önem: Yol ağ yoğunluğu, aktif ulaştırma nedeniyle yaban hayat habitatlarının ve doğal peyzajın parçalanması hakkında bilgi sunar. Yol yapımı, habitat kaybına neden olur ve yolun iki tarafında kalan habitat arasında engel oluşturur. Araçların neden olduğu hayvan ölümleri trafik yoğunluğu ile ilgilidir. Trafikten kaynaklanan kirlilik ve gürültü gibi çevresel riskler ise diğer önemli bir faktördür.

Değerlendirme:

Ülkemizde 2021 yılında sivil hava trafiğine açık aktif havalimanı sayısı 56 olup, toplam havayolu uçuş yolu uzunluğu 74.828 km’dir. Türkiye’nin toplam 403 adet kıyı tesisi bulunmakta olup, uluslararası faaliyet gösteren liman sayısı 182’dir. 2021 yılı sonu itibariyle, karayolu ağı uzunluğu (il yolu, devlet yolu ve otoyol) 68.541 km olup, 2021yılında demiryolu ağı uzunluğu (konvansiyonel ve yüksek hızlı hat) ise 13.022 km’dir[i].

 

TABLO 29- YILLAR İTİBARİYLE KARAYOLU VE DEMİRYOLU AĞI (km)

YILLAR

2002

2005

2010

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Karayolu Ağ Uzunluğu (km)

63.082

63.606

64.865

66.437

67.161

67.620

68.034

68,231

68,633

68,54168.541

Demiryolu Ağ Uzunluğu (km)

10.948

10.973

11.940

12.532

12.532

12.608

12.740

12.803

-

13.022

Kaynak:

1)Yıllara Göre Devlet ve İl Yolları Uzunluğu (km)Karayolları Genel Müdürlüğü,2022

2)Yıllar İtibariyle Yapımı Tamamlanmış Otoyollar Karayolları Genel Müdürlüğü,2022

3)T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 2022 2015-2019 İstatistik Yıllığı

 

Karayolları ile kıyaslandığında demiryolları, enerjinin daha verimli tüketimi sayesinde atmosfere daha az seragazı salımı yapmaktadır. Ayrıca, demiryolu yapımında daha az alan kullanıldığı için doğal çevrenin korunmasında da önemli rol oynamaktadır. Diğer taraftan demiryolları aynı zamanda hava kirliliğinin neden olduğu solunum bozuklukları ve diğer hastalıkların azaltılmasında da katkı sağlar.

Türkiye’de, 100.000 nüfusa düşen karayolu uzunluğu 88 km, demiryolu ana hat uzunluğu 17 km’dir. AB-28 ülkelerinde ise bu rakamlar ortalama olarak, sırasıyla; 400 km ve 41 km’dir. Yüzölçümü açısından değerlendirildiğinde Türkiye’de 1000 km2’ye düşen karayolu uzunluğu 81 km, demiryolu ana hat uzunluğu ise 15 km’dir. AB-28 ülkelerinde ise bu rakamlar sırasıyla 461 km ve 48 km’dir Türkiye karayolu ağının 2023 yılına kadar 70.000 km uzunluğa, demiryolu ağının ise 17.527 km uzunluğa ulaşması öngörülmektedir[ii].

 

 


[i] Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü,2022

[ii] Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 2022

 Yıllara Göre Devlet ve İl Yolları Uzunluğu (km)Karayolları Genel Müdürlüğü, 2022

 Yıllar İtibariyle Yapımı Tamamlanmış Otoyollar Karayolları Genel Müdürlüğü, 2022