Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
4.6 Sıcaklık

Tipi: Durum

Tanımı: Gösterge, Türkiye’deki yıllık ortalama sıcaklık değişimini göstermektedir.

Birimi: °C

Önem: Sıcaklık doğrudan iklimsel değişimle ilgilidir ve küresel ısınmanın baskılarına göre değişen bir durum göstergesidir. Yüzey hava sıcaklığı, özellikle son yıllarda iklimsel değişiklikle ilgili en net sinyalleri vermektedir. Yıllardır hatta yüzyıllardır sıcaklığın ölçümü yapılmaktadır.  Mutlak sıcaklık değişiklikleri ve değişim oranının her ikisi de iklimsel değişikliğin olası etkilerinin önemli belirleyicileridir. Bunlar, yükselen deniz seviyeleri, seller ve kuraklıklar, biyotadaki ve gıda verimliliğindeki değişikler ve bulaşıcı hastalıklardaki artışları içermektedir. 

Değerlendirme:

2020 yılı okyanus ve karaların küresel ortalama sıcaklıkları 14,84°C ile 1981-2010 ortalaması olan 14,30°C’nin 0,54°C üzerinde gerçekleşmiştir. 2020 yılı Türkiye ortalama sıcaklıkları ise 14,9°C ile 1981-2010 ortalaması olan 13,5°C’nin 1,4°C üzerinde gerçekleşmiştir. 2020 yılında en düşük sıcaklık -31.9°C ile Şubat ayında Erzurum’da, en yüksek sıcaklık ise 47.3°C ile Temmuz ayında Cizre’de kaydedilmiştir.

1971- 2020 dönemine bakıldığında, Türkiye’de en yüksek yıllık ortalama sıcaklık 2010 yılında 15,5°C, en düşük yıllık ortalama sıcaklık ise 1992 yılında 11,7°C olarak gerçekleşmiştir. Türkiye ortalama sıcaklıklarında 1994 yılından bu yana (1997 ve 2011 yılları hariç) pozitif sıcaklık anomalileri mevcuttur[i].

GRAFİK 18- DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE YILLIK ORTALAMA SICAKLIKLAR

Kaynaklar:

Dünya geneli veriler için; ABD Ticaret Bakanlığı Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA),

Türkiye verileri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü;2021

 

 


[i]Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü;2021