Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
16.1 Orman Yangınları

Tipi: Etki

Tanımı: Bu gösterge, yanan toplam orman, çalılık ve otlak araziler olarak tanımlanır. Yanan alan yangından etkilenen toplam alandır. Ayrıca, kaybedilen alanların yangın nedenlerine (ihmal, kasıt, doğal, faili meçhul) göre dağılımını ifade eder.

Birimi: ha/yıl

Önem: Akdeniz iklim kuşağında yer alan Türkiye ormanlarının büyük bir bölümü yangın tehdidi altındadır.

Değerlendirme: 

2020 yılı içinde 3.399  adet orman yangını çıkmış ve bu yangınlarda 20.971 hektar orman alanı zarar görmüştür. Yangın başına düşen ortalama yanan alan 6,2 hektar olmuştur. 2020 yılında, bir önceki yıla göre çıkan yangın sayısında 26,5% artış olmuştur. Yanan orman alanı ise önceki yıla oranla 85% artmıştır.

Ormanlarımızda çıkan yangınların büyük çoğunluğu insan tarafından çıkarılmaktadır. 2020 yılında çıkan orman yangınlarının T’ünün çıkış nedeni belirlenememiştir. Orman yangınlarının 34%’ü ihmal-kaza, 9%’u doğal sebepler, 3%’ü kasıt sonucu çıkmıştır.[i]

Avrupa Orman Yangın Bildirgesi Sistemi (EFFIS) verilerine göre, Akdeniz iklim kuşağındaki Avrupa Ülkelerinde 10 yıllık (2009-2019) ortalama yangın başına yanan alan miktarı Yunanistan’da 25,60ha, İtalya’da 11,79ha, İspanya’da 8,2 ha, Portekiz’de 7,1 ha, Türkiye’de 2,9 ha, Fransa’da 3,2 ha olmuştur[ii].

GRAFİK 157- ORMAN YANGINLARI (1990-2020)

 

GRAFİK 158- ÇIKIŞ NEDENLERİNE GÖRE YANGIN SAYILARI (1997-2020)

 


[i] Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Orman İstatistikleri 2020,https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Sayfalar/Istatistikler.aspx

[ii] JJRC Technical Report, Forest Fires in Europe, Middle East and North Africa 2020,

 

Veri dosyası için tıklayınız.

 

Veri dosyası için tıklayınız.