Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
16.1 Orman Yangınları

Tipi: Etki

Tanımı: Bu gösterge, yanan toplam orman, çalılık ve otlak araziler olarak tanımlanır. Yanan alan yangından etkilenen toplam alandır. Ayrıca, kaybedilen alanların yangın nedenlerine (ihmal, kasıt, doğal, faili meçhul) göre dağılımını ifade eder.

Birimi: ha/yıl

Önem: Akdeniz iklim kuşağında yer alan Türkiye ormanlarının büyük bir bölümü yangın tehdidi altındadır.

Değerlendirme: 

2018 yılı içinde 2.167 adet orman yangını çıkmış ve bu yangınlarda 5.644 hektar orman alanı zarar görmüştür. Yangın başına düşen ortalama yanan alan 2,6 hektar olmuştur. 2018 yılında, bir önceki yıla göre çıkan yangın sayısında %10,12 azalış olmuştur. Yanan orman alanı ise önceki yıla oranla %53 azalmıştır.

Ormanlarımızda çıkan yangınların büyük çoğunluğu insan tarafından çıkarılmaktadır. 2018 yılında çıkan orman yangınlarının %45’ünün çıkış nedeni belirlenememiştir. Orman yangınlarının %32’u ihmal-kaza, %19’i doğal sebepler, %4’sı kasıt sonucu çıkmıştır.

Avrupa Orman Yangın Bildirgesi Sistemi (EFFIS) verilerine göre, Akdeniz iklim kuşağındaki Avrupa Ülkelerinde 10 yıllık (2007-2016) ortalama yangın başına yanan alan miktarı Yunanistan’da 41,98 ha, İtalya’da 12,72 ha, İspanya’da 6,83 ha, Portekiz’de 4,6 ha, Türkiye’de 3,73 ha, Fransa’da 2,65 ha olmuştur[i]. AB-28 Ülkelerinde ise 2018 Yılında toplam 137.539 ha orman alanı yanmıştır[ii].

GRAFİK 134- ORMAN YANGINLARI (1990-2018)

 

GRAFİK 135- ÇIKIŞ NEDENLERİNE GÖRE YANGIN SAYILARI (1997-2018)

 


[i] Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, 2019

[ii] JRC Technical Report, Forest Fires in Europe, Middle

East and North Africa 2018, https://effis-gwis-cms.s3-eu-west-1.amazonaws.com/effis/reports-and-publications/annual-fire-reports/2018_Fire_Report_HighRes_final_HRcorrection%3A/Annual_Report_2018_final_pdf_05.11.2020.pdf

 

Veri dosyası için tıklayınız.

 

Veri dosyası için tıklayınız.