Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
Orman Yangınları

Tipi: Etki

Tanımı: Bu gösterge, yanan toplam orman, çalılık ve otlak araziler olarak tanımlanır. Yanan alan yangından etkilenen toplam alandır. Ayrıca, kaybedilen alanların yangın nedenlerine (ihmal, kasıt, doğal, faili meçhul) göre dağılımını ifade eder.

Birimi: ha/yıl

Önem: Akdeniz iklim kuşağında yer alan Türkiye ormanlarının büyük bir bölümü yangın tehdidi altındadır.

Değerlendirme: 

2017 yılı içinde 2.411 adet orman yangını çıkmış ve bu yangınlarda 11.993 hektar orman alanı zarar görmüştür. Yangın başına düşen ortalama yanan alan 5 hektar olmuştur. 2017 yılında, bir önceki yıla göre çıkan yangın sayısında %24,4 azalış olmuştur. Yanan orman alanı ise önceki yıla oranla %31 artmıştır.

Ormanlarımızda çıkan yangınların büyük çoğunluğu insan tarafından çıkarılmaktadır. 2017 yılında çıkan orman yangınlarının %53’ünün çıkış nedeni belirlenememiştir. Orman yangınlarının %30’u ihmal-kaza, %11’i doğal sebepler, %6’sı kasıt sonucu çıkmıştır.

Avrupa Orman Yangın Bildirgesi Sistemi (EFFIS) verilerine göre, Akdeniz iklim kuşağındaki Avrupa Ülkelerinde 10 yıllık (2007-2016) ortalama yangın başına yanan alan miktarı Yunanistan’da 41,98 ha, İtalya’da 12,72 ha, İspanya’da 6,83 ha, Portekiz’de 4,6 ha, Türkiye’de 3,73 ha, Fransa’da 2,65 ha olmuştur [1].

 

GRAFİK 1-  ORMAN YANGINLARI (1990-2017)

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Sayfalar/Istatistikler.aspx

Veri dosyası için tıklayınız.

 

 

 

GRAFİK 2-  ÇIKIŞ NEDENLERİNE GÖRE YANGIN SAYILARI (1997-2017)

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Sayfalar/Istatistikler.aspx

Veri dosyası için tıklayınız.

 

 

KAYNAKLAR:

[1] Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü