Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
16.1 Orman Yangınları

Tipi: Etki

Tanımı: Bu gösterge, yanan toplam orman, çalılık ve otlak araziler olarak tanımlanır. Yanan alan yangından etkilenen toplam alandır. Ayrıca, kaybedilen alanların yangın nedenlerine (ihmal, kasıt, doğal, faili meçhul) göre dağılımını ifade eder.

Birimi: ha/yıl

Önem: Akdeniz iklim kuşağında yer alan Türkiye ormanlarının büyük bir bölümü yangın tehdidi altındadır.

Değerlendirme: 

2021 yılı içinde  2.793 adet orman yangını çıkmış ve bu yangınlarda 139. 503 hektar orman alanı zarar görmüştür. Yangın başına düşen ortalama yanan alan 6,2 hektar olmuştur. 2021yılında, bir önceki yıla göre çıkan yangın sayısında 17.82% azalmıştır. Yanan orman alanı ise önceki yıla oranla 84.9% artmıştır.

Ormanlarımızda çıkan yangınların büyük çoğunluğu insan tarafından çıkarılmaktadır. 2021 yılında çıkan orman yangınlarının  47.5% ’inin çıkış nedeni belirlenememiştir. Orman yangınlarının 29.43% ’ü ihmal-dikkatsizlik, 6.1%’I kaza, 3.4%’ü kasıt, 12.64% ise yıldırım düşmesi sonucu çıkmıştır[i]

Avrupa Orman Yangın Bildirgesi Sistemi (EFFIS) verilerine göre, Akdeniz iklim kuşağındaki Avrupa Ülkelerinde 10 yıllık (2011-2020) ortalama yangın başına yanan alan miktarı Yunanistan’da 25,62ha, İtalya’da 11,96ha, İspanya’da 8,34 ha, Portekiz’de 7,38 ha, Türkiye’de 3,46 ha, Fransa’da 3,10 ha olmuştur[ii].

GRAFİK 159- ORMAN YANGINLARI (1990-2021)

GRAFİK 160- ÇIKIŞ NEDENLERİNE GÖRE YANGIN SAYILARI (1997-2020)

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Orman İstatistikleri 2022, https://www.ogm.gov.tr/ ekutuphane/Sayfalar/Istatistikler.aspx


[i] Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Orman İstatistikleri,2021

[ii] JRC Technical Report, Forest Fires in Europe, Middle East and North Africa 2021