Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
10.11- Trafiğe Kayıtlı Motorlu Kara Taşıtlarının Katettiği Mesafe

Tipi: Baskı

Değerlendirme:

Türkiye'de 2020 yılında trafiğe kayıtlı otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon ve motosikletler tarafından 300 milyar 615 milyon kilometre yol katedildi. Toplam taşıt-km'nin 54,4 % 'ü otomobiller, 21,1 % 'i kamyonetler,  13,6 % 'sı kamyonlar,  4,3 % 'ü motosikletler,  3,7 % 'si minibüsler ve  2,9 % 'u otobüsler tarafından yapıldı. Türkiye'de 2020 yılında trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtları (otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon ve motosikletler kapsanmaktadır) sayısı bir önceki yıla göre  4,4 % artarken toplam taşıt-km  0,3 % azalış gösterdi. Taşıt sayısı; motosikletlerde  5,4 % , otomobillerde  4,8 % , kamyonetlerde  3,7 % ve kamyonlarda  1,8 % artıp, otobüslerde  0,4 % azalırken minibüslerde ise değişim yaşanmadı. Taşıt-km ise kamyonlarda  8,8 % , kamyonetlerde  1,0 % , motosikletlerde  0,7 % artarken, otobüslerde  8,9 % , minibüslerde 7,7 % ve otomobillerde  1,9 % azaldı.

GRAFİK 122- TRAFIĞE KAYITLI MOTORLU KARA TAŞITLARININ KATETTIĞI MESAFE

Kaynak: TÜİK, 2022