Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
9.8 Orman Alanlarının Ağaç Türlerine Göre Dağılımı

Tipi: Durum

Tanımlar: Ağaç türlerinin çeşitliliği, pozitif bir biyoçeşitlilik durum göstergesidir.

Birimi: %

Değerlendirme:

2018 yılı itibariyle toplam orman alanlarımızın %26,3’ünü meşe, %25,1’ini kızılçam, %19’unu karaçam oluşturmaktadır[i].

 

TABLO 24- ORMAN ALANLARININ ASLİ AĞAÇ TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI

Ağaç türü grupları

Orman formu  (ha)

% Oran

Normal

Boşluklu Kapalı

Toplam

Kızılçam

3.527.063

2.158.946

5.686.009

25,1

Meşe

2.435.265

3.503.262

5.938.527

26,3

Karaçam

2.787.424

1.517.397

4.304.821

19,0

Kayın

1.665.997

269.733

1.935.730

8,6

Sarıçam

901.606

636.698

1.538.304

6,8

Ardıç

223.097

740.120

963.217

4,3

Göknar

391.842

201.359

593.201

2,6

Sedir

252.590

235.229

487.819

2,2

Ladin

234.224

93.666

327.890

1,4

Fıstıkçamı

131.548

33.250

164.798

0,7

Kızılağaç

115.646

33.569

149.215

0,7

Kestane

69.727

20.214

89.941

0,4

Gürgen

28.872

6.737

35.609

0,2

Kavak

6.587

9.843

16.430

0,1

Ihlamur

10.637

2.166

12.803

0,1

Dişbudak

6.854

505

7.359

0,0

Okaliptus

1.383

51

1.434

0,0

Diğer türler

192.784

176.042

368.826

1,6

TOPLAM

12.983.148

9.638.787

22.621.935

 

(*) Diğer türler, servi, halep çamı, sahil çamı, radiata çamı, yalancı akasya, çınar, ceviz, sığla ile ismi belirtilmeyen birçok türü kapsamaktadır.

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Sayfalar/Istatistikler.aspx

 

 


[i] Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Sayfalar/Istatistikler.aspx