Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
9.8 Orman Alanlarının Ağaç Türlerine Göre Dağılımı

Tipi: Durum

Tanımlar: Ağaç türlerinin çeşitliliği, pozitif bir biyoçeşitlilik durum göstergesidir.

Birimi: %

Değerlendirme:

2021 yılı itibariyle toplam orman alanlarımızın 29,4%’ünü meşe, 22,7%’sini kızılçam, 18,3%’ünü karaçam oluşturmaktadır[i].

 

TABLO 27- ORMAN ALANLARININ ASLİ AĞAÇ TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI

Ağaç türü grupları

Orman formu  (ha)

% Oran

Normal

Boşluklu Kapalı

Toplam

Meşe

2 735 888

4 063 630

6 799 518

29,4

Kızılçam

3 460 940

1 794 604

5 255 544

22,7

Karaçam

2 873 705

1 358 331

4 232 036

18,3

Kayın

1 630 728

 261 816

1 892 544

8,2

Ardıç

 417 653

1 066 704

1 484 357

6,4

Sarıçam

 904 724

 516 337

1 421 061

6,1

Göknar

 398 760

 116 892

 515 652

2,2

Sedir

 272 273

 133 151

 405 424

1,8

Ladin

 276 790

 91 879

 368 669

1,6

Fıstıkçamı

 153 868

 22 864

 176 732

0,8

Kızılağaç

 101 723

 24 776

 126 500

0,5

Kestane

 68 216

 13 643

 81 859

0,4

Gürgen

 45 641

 10 443

 56 084

0,2

Sahilçamı

 50 752

 5 174

 55 926

0,2

Kavak

 9 273

 13 425

 22 699

0,1

Fındık

 12 369

  667

 13 036

0,1

Defne

 5 785

 6 493

 12 278

0,1

Dişbudak

 9 451

 1 027

 10 478

0,0

Diğer türler

 71 462

 108 142

 179 604

0,8

TOPLAM

13 500 000

9 610 000

23 110 000

100

(*) Diğer türler, servi, halep çamı, sahil çamı, radiata çamı, yalancı akasya, çınar, ceviz, sığla ile ismi belirtilmeyen birçok türü kapsamaktadır.

Kaynak:Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü,“Orman İstatistikleri 2021”, https://www.ogm.gov.tr/ ekutuphane/Sayfalar/Istatistikler.aspx,2022

 


[i]Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, https://www.ogm.gov.tr/tr/e-kutuphane/resmi-istatistikler,2022