Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
Orman Alanlarının Ağaç Türlerine Göre Dağılımı

Tipi: Durum

Tanımlar: Ağaç türlerinin çeşitliliği, pozitif bir biyoçeşitlilik durum göstergesidir.

Birimi: %

Değerlendirme:

 

2015 yılı itibariyle toplam orman alanlarımızın %26,3’ünü meşe, %25,1’ini kızılçam, %19’unu karaçam oluşturmaktadır.

 

TABLO 30- ORMAN ALANLARININ ASLİ AĞAÇ TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI

Ağaç Türü

Orman Formu (ha)

% Oran

Normal Kapalı

Boşluklu Kapalı

Toplam

Meşe

2.382.933

3.503.262

5.886.195

26,3

Kızılçam

3.451.269

2.158.946

5.610.215

25,1

Karaçam

2.727.524

1.517.397

4.244.921

19,0

Kayın

1.630.196

269.733

1.899.929

8,5

Sarıçam

882.231

636.698

1.518.929

6,8

Ardıç

218.303

740.120

958.423

4,3

Göknar

383.422

201.359

584.781

2,6

Sedir

247.162

235.229

482.391

2,2

Ladin

229.191

93.666

322.857

1,4

Fıstıkçamı

128.721

33.250

161.971

0,7

Kızılağaç

113.161

33.569

146.730

0,7

Kestane

68.229

20.214

88.443

0,4

Gürgen

28.252

6.737

34.989

0,2

Kavak

6.445

9.843

16.288

0,1

Ihlamur

10.408

2.166

12.574

0,1

Dişbudak

6.707

505

7.212

0,0

Okaliptus

1.353

51

1.404

0,0

Diğer türler

188.641

176.042

364.683

1,6

TOPLAM

12.704.148

9.638.787

22.342.935

 

(*) Diğer türler, servi, halepçamı, sahilçamı, radiata çamı, yalancı akasya, çınar, ceviz, sığla ile ismi belirtilmeyen birçok türü kapsamaktadır.

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye Orman Varlığı -2015.