Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
Hava Kalitesi Sınır Değerlerin Aşım Sayıları

Tipi: Durum

Tanımı: Hava kirliliğinin sınır değerlerin üzerine ne sıklıkta çıktığını gösteren bir durum göstergesidir. Aşım sayılarının artması, hava kalitesinin kötüleştiğini gösterir.

Birimi: Adet

 

Önem: 

Partiküler Madde (PM10) ve çapı 10 mikrometreden küçük diğer tanecikler akciğerlere ulaşarak iltihaplanmaya ya da insanları çok olumsuz etkileyecek kalp ve akciğer hastalıklarına neden olabilirler.

Kükürt dioksit (SO2) insanlar için doğrudan zehirleyicidir; temel olarak solunum fonksiyonlarını etkiler. Sülfürik asit ve sülfat formuna dönüşmesi durumunda insan sağlığını dolaylı olarak tehdit edebilir.

 

Değerlendirme:

Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde (HKDYY) 2009 yılından beri hava kalitesi parametreleri için kademeli azaltım ile her geçen yıl daha sıkı sınır değer uygulanmaktadır. HKDYY'de belirtilen limit değerlerin her yıl biraz daha düşürülmesi ve ölçüm yapılan istasyon sayısının sürekli artması toplam aşım sayısının artmasında rol oynamaktadır.

2017 yılında günlük sınır değer PM10 parametresi için 70 μg/m3 ve SO2 parametresi için 175 μg/m3 olarak belirlenmiştir. 2017 yılında toplam aşım sayıları PM10 parametresi için 13827, SO2 parametresi için ise 256 olarak ortaya çıkmaktadır. 2015-2017 yılları arasındaki dönemde tüm istasyonlar esas alınarak hesaplanan sınır aşım sayılarına göre; 2017 yılında 2016 yılına göre her iki sınır değerde de %12,5 azaltılma olmasına karşın, PM10 parametresi için aşım sayısında %36 artış, SO2 parametresi için aşım sayısında ise %20 oranında azalma meydana gelmiştir [1].

 

KAYNAKLAR:

[1] Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı