Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
Uluslararası Sözleşmeler Gereği Yaban Hayvanı Ticaretinin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi

Tipi: Tepki

Tanımı: Gösterge, biyoçeşitliliği korumaya yönelik bir tepki göstergesidir. CITES Sözleşmesi (The Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora); “Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme” dir.

Birimi: Adet

Önemi: Nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin neslinin devamının korunması bakımımdan önemlidir.

Değerlendirme:

Ülkemiz CITES Sözleşmesine 1996 yılında taraf olmuş ve CITES Ulusal Uygulama Yönetmeliği 2001 yılında yayımlanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü CITES Yönetmeliği kapsamında; kuşlar, deniz memelileri hariç memeliler, sürüngenler, iki yaşamlılar, eklem bacaklılar ve Yönetmeliğin 6. maddesinin (a) bendinde belirtilen Yönetim Merciinin görevleri dışında kalan diğer türlerin canlı, ölü, parça veya türevleri için CITES İzin Belgesi düzenlemektedir. Ayrıca koordinasyon, raporlama, eğitim gibi görevleri de sürdürmektedir. Ülkemiz başarılı çalışmaları nedeniyle A Kategorisinde yer almaktadır.

CITES Ek listelerinde yer almayan türler için İthalata ve İhracata Uygunluk Belgeleri verilmektedir.

2017 yılında toplam 2107 adet belge düzenlenmiştir.

 

GRAFİK 1- BELGE TÜRÜ İTİBARİYLE CITES BELGE SAYILARI (1998-2017)

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü