Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
Çevre Mevzuatı Kapsamında Faaliyet Gösteren Laboratuvarlar

Tipi: Tepki

Birimi: adet

Değerlendirme:

2017 yılı itibariyle, ülkemizde çevre mevzuatı kapsamında faaliyet gösteren 180 adet laboratuvar bulunmaktadır. Laboratuvarlar, yeterlik konuları, bulundukları iller gibi konular http://lab.csb.gov.tr/yetkili-cevre-laboratuvarlari-i-82329 adresinden sorgulanabilmektedir.

2008 yılından beri, Uzaktan Denetim kapsamında Bakanlığımızca yetki alan laboratuvarlara “Yeterlilik Testi” düzenlenmektedir. Düzenlenen Yeterlilik Test parametresi 2017 yılı itibari ile 31 parametredir.

 

GRAFİK 1- YILLAR İTİBARİYLE ÇEVRE MEVZUATI KAPSAMINDA FAALİYET GÖSTEREN LABORATUVAR SAYISI

 

 

GRAFİK 2- YILLAR İTİBARİYE YETERLİLİK TESTİ DÜZENLENEN PARAMETRE SAYISI

Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı