Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
12.4 Çevre Mevzuatı Kapsamında Faaliyet Gösteren Laboratuvarlar

Tipi: Tepki

Birimi: adet

Değerlendirme:

2021 yılı itibariyle, ülkemizde çevre mevzuatı kapsamında faaliyet gösteren 232 adet laboratuvar bulunmaktadır. Laboratuvarlar, yeterlik konuları, bulundukları iller gibi konular  https://elab.cevre.gov.tr/LabSorgu/adresinden sorgulanabilmektedir.

2008 yılından beri, Uzaktan Denetim kapsamında Bakanlığımızca yetki alan laboratuvarlara “Yeterlilik Testi” düzenlenmektedir. Düzenlenen Yeterlilik Test parametresi 2021 yılı itibari ile 35 parametredir.

GRAFİK 139- YILLAR İTİBARİYLE ÇEVRE MEVZUATI KAPSAMINDA FAALİYET GÖSTEREN

LABORATUVAR SAYISI

 

GRAFİK 140- YILLAR İTİBARİYE YETERLİLİK TESTİ DÜZENLENEN PARAMETRE SAYISI

Kaynak: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı,2021