Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
12.4 Çevre Mevzuatı Kapsamında Faaliyet Gösteren Laboratuvarlar

Tipi: Tepki

Birimi: adet

Değerlendirme:

2018 yılı itibariyle, ülkemizde çevre mevzuatı kapsamında faaliyet gösteren 199 adet laboratuvar bulunmaktadır. Laboratuvarlar, yeterlik konuları, bulundukları iller gibi konular  https://elab.cevre.gov.tr/LabSorgu/adresinden sorgulanabilmektedir.

2008 yılından beri, Uzaktan Denetim kapsamında Bakanlığımızca yetki alan laboratuvarlara “Yeterlilik Testi” düzenlenmektedir. Düzenlenen Yeterlilik Test parametresi 2018 yılı itibari ile 33 parametredir.

GRAFİK 116- YILLAR İTİBARİYLE ÇEVRE MEVZUATI KAPSAMINDA FAALİYET GÖSTEREN

LABORATUVAR SAYISI

 

GRAFİK 117- YILLAR İTİBARİYE YETERLİLİK TESTİ DÜZENLENEN PARAMETRE SAYISI

Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı