Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
12.4 Çevre Mevzuatı Kapsamında Faaliyet Gösteren Laboratuvarlar

Tipi: Tepki

Birimi: adet

Değerlendirme:

2022 yılı itibariyle, ülkemizde çevre mevzuatı kapsamında faaliyet gösteren 230 adet laboratuvar bulunmaktadır. Laboratuvarlar, yeterlik konuları, bulundukları iller gibi konular https://elab.cevre.gov.tr/LabSorgu/ adresinden sorgulanabilmektedir. 2008 yılından beri, Uzaktan Denetim kapsamında Bakanlığımızca yetki alan laboratuvarlara “Yeterlilik Testi” düzenlenmektedir. Düzenlenen Yeterlilik Test parametresi 2021 yılı itibari ile 35 parametredir.

2022 yılının 1. YT organizasyonunda toprakta metallerde çalışan Bakanlıkça yetkili 40 laboratuvara 22 parametrede numune gönderilmiş, sonuçlar alınmış ve istatistiki hesaplamalara başlanmıştır. 2. Organizasyon ile yıl sonunda 35 parametreye tamamlanacaktır.

 

GRAFİK 140- YILLAR İTİBARİYLE ÇEVRE MEVZUATI KAPSAMINDA FAALİYET GÖSTEREN

LABORATUVAR SAYISI

 

GRAFİK 141- YILLAR İTİBARİYE YETERLİLİK TESTİ DÜZENLENEN PARAMETRE SAYISI

Kaynak: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı,2021