Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
10.6- Alternatif Yakıtlı Araçların Payı

Tipi: İtici Güç

Tanımı: Trafiğe kayıtlı araç türlerine göre (otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, motosiklet, traktör ve özel amaçlı araçlar) kullanılan yakıt dağılımıdır.

Önem: Yakıt tasarruflu araç  türlerinin kullanılması, taşıtların yakıt verimliliğini arttırılması, yenilenebilir ya da düşük karbonlu yakıtların kullanılması ulaşım kaynaklı hava kirletici emisyonlarının azaltılmasında etkilidir.

Değerlendirme:

Trafiğe kayıtlı otomobillerin yakıt cinsine göre dağılımına bakıldığında, 2020 yılı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13.099.041 adet otomobilin 8,3’ü dizel, 6,7’si LPG, $,4’Ü benzin yakıtlı olup, %0,3’ü ise elektrik veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise %0,3’tür.[i]

2019 yılı itibariyle, AB ülkelerinde otomobillerin çoğunluğu benzinli motora sahiptir.2019 yılında, dizel araçların oranı özellikle Litvanya (g,8) ve Fransa’da (c,2) yüksektir, bunu Letonya (a,5) takip etmektedir[ii].

GRAFİK 114- TRAFİĞE KAYITLI OTOMOBİLLERİN YAKIT CİNSİNE GÖRE DAĞILIMI (%) (2004-2020)

Kaynak: TÜİK, (1) Yakıt türü bilinmeyenler, ruhsat işlemlerinde yakıt türü boş bırakılan veya sehven hatalı veri girişi yapılan taşıtları kapsamaktadır.

(2)Elektrikli, benzin-elektrik ve dizel-elektrik otomobilleri kapsamaktadır.

 

TÜİK verilerine bakıldığında 2004-2007 yılları arsında benzinli, dizel ve LPG yakıtlı araçlar kullanılmakta iken,  2015 yılından itibaren  elektrikli , benzin-elektrikli ,dizel-elektrikli  araç yakıt türlerinin kullanımı  yaygınlaşmıştır.

Trafiğe kayıtlı araç türlerine göre (otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, motosiklet, traktör ve özel amaçlı araçlar) kullanılan yakıt dağılımı grafikte verilmiştir.2015 yılında elektrik-hibrit (elektrik,benzin-elektrik,dizel-elektrik) 5.847 iken 2020 yılında 82.710’na ulaşmıştır.

GRAFİK 115 -TRAFİĞE KAYITLI ARAÇLARIN KULLANILAN YAKIT DAĞILIMI

Kaynak: TÜİK, 2021


[i]  Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Motorlu Kara Taşıtları Haber Bülteni Aralık 2020, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Motorlu-Kara-Tasitlari-Aralik-2020-37410

 

[ii] EUROSTAT, Passenger cars in the EU - Statistics Explained (europa.eu), https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Passenger_cars_in_the_EU#Overview