Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
16.2 Türlerine Göre Afetler

Tipi: Doğal afetler etki, teknolojik kazalar ise baskı göstergeleridir.

Tanım:

Türlerine Göre Afetler ; Hidrolojik (sel, toprak kayması), meteorolojik (fırtına, çığ), jeofiziksel (deprem, volkanik aktivite) ve iklimsel (sıcaklık anamolilieri, kuraklık, yangınlar) doğal afet türleri ile endüstriyel kazalar, trafik kazaları, boru hattı taşımacılığı, vb dönemsel oluş sayıları ile bunların neden olduğu can ve mal kayıplarını ifade eder.

 

Değerlendirme: 

Türkiye Afet Bilgi Bankası (TABB) verilerine göre; 1990-2018 yılları arasında (karayolu/araç kazaları hariç olmak üzere) toplam 27.049 adet afet meydana gelmiştir. Bunların içinde, 8114 adet ile diğer afetler başta geldiği görülmektedir. Bunu 7616 adet ile heyelanlar, 1871 adet ile depremler (hasar yapan depremler) takip etmiştir.

Türkiye’de 1990-2018 yılları arasında meydana gelen afetlerde (karayolu/araç kazaları hariç olmak üzere) toplam 27.119 kişi hayatını kaybetmiştir. En fazla ölüm 24.348 kişi ile depremlerde (hasar yapan depremler) olmuştur[i].

GRAFİK 159- TÜRKİYE AFET BİLGİ BANKASI (TABB) VERİLERİNE GÖRE 1990-2018 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN AFETLERİN TÜRLERİNE GÖRE SAYISI VE ÖLENLERİN SAYISI

Kaynak: https://tabb-analiz.afad.gov.tr/Genel/Raporlar.aspx

Not: Karayolu/araç kazaları hariçtir.


[i] İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, https://tabb-analiz.afad.gov.tr/Genel/Raporlar.aspx