Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
Türlerine Göre Afetler

Tipi: Doğal afetler etki, teknolojik kazalar ise baskı göstergeleridir.

Tanım:

Türlerine Göre Afetler ; Hidrolojik (sel, toprak kayması), meteorolojik (fırtına, çığ), jeofiziksel (deprem, volkanik aktivite) ve iklimsel (sıcaklık anamolilieri, kuraklık, yangınlar) doğal afet türleri ile endüstriyel kazalar, trafik kazaları, boru hattı taşımacılığı, vb dönemsel oluş sayıları ile bunların neden olduğu can ve mal kayıplarını ifade eder.

 

Değerlendirme: 

Türkiye Afet Bilgi Bankası (TABB) verilerine göre; 1990-2017 yılları arasında (karayolu/araç kazaları hariç olmak üzere) toplam 27.035 adet afet meydana gelmiştir. Bunların içinde, 7616 adet (%28,2) ile heyelanların en başta geldiği görülmektedir. Bunu 2705 adet (%10) ile kentsel ve diğer yangınlar, 1871 adet (%6,9) ile depremler (hasar yapan depremler) takip etmiştir.

Türkiye’de 1990-2017 yılları arasında meydana gelen afetlerde (karayolu/araç kazaları hariç olmak üzere) toplam 27.118 kişi hayatını kaybetmiştir. En fazla ölüm 24.348 kişi (%89,8) ile depremlerde (hasar yapan depremler) olmuştur.

 

GRAFİK 1- TÜRKİYE AFET BİLGİ BANKASI (TABB) VERİLERİNE GÖRE 1990-2017 YILLARI ARASINDA

TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN AFETLERİN TÜRLERİNE GÖRE SAYISI VE ÖLENLERİN SAYISI

Kaynak: https://tabb-analiz.afad.gov.tr/Genel/Raporlar.aspx

Not: Karayolu/araç kazaları hariçtir.