Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
16.2 Türlerine Göre Afetler

Tipi: Doğal afetler etki, teknolojik kazalar ise baskı göstergeleridir.

Tanım:

Türlerine Göre Afetler ; Hidrolojik (sel, toprak kayması), meteorolojik (fırtına, çığ), jeofiziksel (deprem, volkanik aktivite) ve iklimsel (sıcaklık anamolilieri, kuraklık, yangınlar) doğal afet türleri ile endüstriyel kazalar, trafik kazaları, boru hattı taşımacılığı, vb dönemsel oluş sayıları ile bunların neden olduğu can ve mal kayıplarını ifade eder.

 

Değerlendirme: 

Türkiye Afet Bilgi Bankası (TABB) verilerine göre; 1990-2018 yılları arasında (karayolu/araç kazaları hariç olmak üzere) toplam 27.049 adet afet meydana gelmiştir. Bunların içinde, 8114 adet ile diğer afetler başta geldiği görülmektedir. Bunu 7616 adet ile heyelanlar, 1871 adet ile depremler (hasar yapan depremler) takip etmiştir.

Türkiye’de 1990-2018 yılları arasında meydana gelen afetlerde (karayolu/araç kazaları hariç olmak üzere) toplam 27.119 kişi hayatını kaybetmiştir. En fazla ölüm 24.348 kişi ile depremlerde (hasar yapan depremler) olmuştur[i].

GRAFİK 161- TÜRKİYE AFET BİLGİ BANKASI (TABB) VERİLERİNE GÖRE 1990-2018 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN AFETLERİN TÜRLERİNE GÖRE SAYISI VE ÖLENLERİN SAYISI

Kaynak: https://tabb-analiz.afad.gov.tr/Genel/Raporlar.aspx

Not: Karayolu/araç kazaları hariçtir.

 

AYDES (Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi)  Müdahale Raporları bölümünde yer alan  2020-2021 yılları arasındaski  afet ve kazalara  ilişkin veriler  aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 33- AYDES Müdahale Raporları 2020-2021 Afet ve Kaza Verileri

           Olay türü

          Olay sayısı

2020

2021

Aşırı Kar Tipi Yağışı

5

12

Baraj Patlaması

3

2

Biyolojik kaza

100

12

Boğulma

250

222

Çamur Akması

2

1

Çığ

16

5

Demiryolu Kazaları

4

2

Denizyolu Kazaları

1

3

Deprem

74

417

Diğer Ulaşım ve Taşımacılık Kazaları

2

1

Endüstriyeler Kazalar

4

4

Fırtına

21

40

Heyelan

26

31

Kaya Düşmesi

10

8

Kıyı Seli

-

1

Kimyasal Kaza

380

312

Kum Fırtınası

1

-

Maden Kazası

9

14

Mağara veya Karstik Boşluk Göçmesi

4

4

Moloz Akması

1

3

Orman Yangını

134

93

Radyolojik veya Nükleer Kaza

9

7

Su Baskını

225

416

Yangın

103

201

Yapısal Çökme Yıkılma

84

96

Yıldırım

-

1


[i] İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, https://tabb-analiz.afad.gov.tr/Genel/Raporlar. aspx