Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
12.3 İşletildikten Sonra Kapatılan Maden Ocaklarının Sayısı ve Alanı

Tipi: Tepki

Tanımı: Bu gösterge tüketildikten sonra bir yeniden düzenleme veya rehabilitasyon projesine dahil olmuş maden ve taş ocakları sayısının, toplam kapatılan maden ocağı ve tesisi sayısı oranı olarak tanımlanır.

Rehabilitasyon, alandaki sırayla yüzey ve yeraltı tabakalarının alanın doğal peyzaja yeniden entegrasyonu için gerekli çalışmalara ek olarak ulusal yasal gerekliliklere uygun şekilde temizlenmesi veya eğlenceye yönelik, bilimsel veya doğayı korumaya yönelik amaçlarla alanı geliştirecek her son yatırım olarak tanımlanır.

Birimi: adet, hektar (ha)

Önem: Maden arama ve işletme faaliyetleri esnasında veya sonucunda topoğrafyası değişen alanların, çevre emniyetinin sağlanarak ve projesine uygun olarak ıslah edilmesi yasal bir gerekliliktir.

Değerlendirme:

Faaliyetin kapanması aşamasında doğaya yeniden kazandırma faaliyetleri gerçekleştirilmelidir. Doğaya yeniden kazandırma ile madencilik faaliyetleri neticesinde bozulan alanların eski ekonomik ve çevresel durumlarına yakın bir duruma getirilmesi amaçlanmaktadır.

Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2019 yılından 2021 yılına kadar işletildikten sonra rehabilite edilen maden ocağı/tesisi sayısı 1878 olup, alanı ise 6093,19 hektardır.

GRAFİK 139- İŞLETİLDİKTEN SONRA REHABİLİTE EDİLEN MADEN OCAĞI/TESİSİ SAYISI VE ALANI (2010-2021)

 

Kaynaklar:

  1. İşletildikten Sonra Rehabilite Edilen Maden Ocağı/Tesisi verileri için; Orman Genel Müdürlüğü,2022
  2. Kapatılan maden Ocaklarının Sayısı verileri için; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdür- lüğü (MİGEM) Oracle Discovery Veri Tabanı