Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
Tarım İlacı (Pestisit) Kullanımı

Tipi: Baskı

Tanımı: Toplam tarım ilacı kullanımını (ton birimiyle aktif bileşen) ifade eder.

Birimi: ton

Önem: Tarım ilacı kullanımı çevre üzerinde baskı yaratmaktadır.

Değerlendirme:

Türkiye’de 2017 yılında toplam tarım ilacı kullanım miktarı, 2016 yılına göre %8,08 artarak 54.098 ton’ a yükselmiştir. Tarım ilacı kullanım miktarları gruplar bazında incelendiğinde dünyada olduğu gibi ülkemizde de en büyük grubu fungusitler (mantar öldürücü) oluşturmaktadır. 2017 yılında toplam tarım ilacı kullanımının %44’unu fungusitler oluşturmuştur. Bunu %22,8 ile insektisitler (böcek öldürücüler), %23,5 ile herbisitler (yabancı ot öldürücüler), %4,9 ile akarisitler (akar öldürücüler), %0,5 ile rodentisitler (kemirgen öldürücüler) ve %12,4 ile diğerleri (bitki aktivatörü, bitki gelişim düzenleyici, böcek cezbedici, fumigant, nematisit) izlemektedir.

2017 yılı itibariyle en fazla tarım ilacı kullanılan ilk 5 ilimiz; toplam kullanımın %10,1’i ile Antalya, %9’u ile Manisa, %9’u Adana, %5,7’si ile Mersin ve %5,7’si ile Aydın olmuştur.

Bitkisel ürünlerde arız olan zararlı organizmalarla mücadelede tüm dünyada kabul gören Entegre Mücadele çalışmalarının yaygınlaştırılması, hasat öncesi pestisit denetim çalışmalarının yürütülmesi, alternatif mücadele yöntemlerinden biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin destekleme kapsamına alınması ve çiftçi tarla okulu gibi eğitim yayım çalışmalarına ağırlık verilmesi ile Türkiye pestisit kullanımının düşürülmesi çalışmaları Tarım ve Orman Bakanlığınca sürdürülmektedir. Türkiye’de Entegre Mücadele prensipleri ile üretim yapılan alanın toplam üretim alanına oranı 2017 yılı itibariyle %44 olup 2023 yılında %50’ye çıkarılması hedeflenmektedir [1].

 

GRAFİK 1- YILLAR İTİBARİYLE TOPLAM TARIM İLACI KULLANIM MİKTARLARI

Kaynaklar: 2002-2005 verileri için Tarım ve Orman Bakanlığı, 2006-2017 verileri için TÜİK

(*) 2016 ve 2017 Yılları verilerindeki artış hesaplama değişikliğinden kaynaklanmaktadır.

Veri dosyası için tıklayınız.

 

 

 

2017 YILI İLLER BAZINDA BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KULLANIMI 

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol  Genel Müdürlüğü

 

 

KAYNAKLAR:

[1] Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol  Genel Müdürlüğü

[2] Türkiye İstatistik Kurumu