Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
13.3 Tarım İlacı (Pestisit) Kullanımı

Tipi: Baskı

Tanımı: Toplam tarım ilacı kullanımını (ton birimiyle aktif bileşen) ifade eder.

Birimi: ton

Önem: Tarım ilacı kullanımı çevre üzerinde baskı yaratmaktadır.

Değerlendirme:

Türkiye’de 2018 yılında toplam tarım ilacı kullanım miktarı, 2017 yılına göre %10,9 artarak 60.020 ton’ a yükselmiştir. Tarım ilacı kullanım miktarları gruplar bazında incelendiğinde Dünyada olduğu gibi Ülkemizde de en büyük grubu fungusitler (mantar öldürücü) oluşturmuştur. 2018 yılında toplam tarım ilacı kullanımının %38,4’ını fungusitler, %24,6’sını herbisitler (yabancı ot öldürücüler), %22,6’sını insektisitler (böcek öldürücüler), %4,1’ini akarisitler (akar öldürücüler), %0,5’ini rodentisitler (kemirgen öldürücüler) ve %9,6’sını diğerleri (bitki aktivatörü, bitki gelişim düzenleyici, böcek cezbedici, fumigant, nematosit, kükürt, madeni yağlar) oluşturmaktadır.

Ülkemizde 2018 yılında bölgesel olarak tarım ilacı en çok Akdeniz Bölgesinde (%28,7) kullanılmıştır. Bunu sırası ile Ege, Marmara ve İç Anadolu Bölgeleri takip etmektedir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Türkiye tüketiminin sadece %11,1’ni oluşturmaktadır. Karadeniz Bölgesi ise %4,1 ile en son sırada yer almaktadır. 2018 yılı itibariyle en fazla tarım ilacı kullanılan ilk 5 ilimiz; toplam kullanımın %8,8’i ile Antalya, %8,1’i ile Manisa,%7,4’ü ile Adana, %6,2’si ile Mersin ve %5,8’i ile Aydın olmuştur.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hatalı pestisit kullanımın önlenmesi amacıyla bitkisel ürünlerde arız olan zararlı organizmalarla mücadelede tüm dünyada kabul gören Entegre Mücadele çalışmalarının yaygınlaştırılması, hasat öncesi pestisit denetim çalışmalarının yürütülmesi, alternatif mücadele yöntemlerinden biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin destekleme kapsamına alınması ve yaygınlaştırılması, çiftçi tarla okulu gibi yaygın ve uygulamalı eğitim yayım çalışmalarına ağırlık verilmesi gibi çalışmalar sürdürülmektedir. Türkiye’de Entegre Mücadele prensipleri ile üretim yapılan alanın toplam üretim alanına oranı 2018 yılı itibariyle % 44,2 olup, 2023 yılında % 50’ye çıkarılması hedeflenmektedir[i].

 

GRAFİK 123- YILLAR İTİBARİYLE TOPLAM TARIM İLACI KULLANIM MİKTARLARI

Kaynaklar: Tarım ve Orman Bakanlığı, 2019

(*)2016 yılından sonra hesaplama metodunda değişiklik yapılması nedeniyle kullanım miktarı yüksek gözükmektedir.

 


[i] Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol  Genel Müdürlüğü, 2019

 

Veri dosyası için tıklayınız.

 

 

 

2017 YILI İLLER BAZINDA BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KULLANIMI 

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol  Genel Müdürlüğü