Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
Sektörlere Göre Toplam Enerji Tüketimi

Tipi: İtici güç

Tanımlar: 

Toplam Enerji Tüketimi; Girişimlerin nihai, çevrim süreci ve enerji dışı olarak tükettikleri enerji kaynaklarının miktarıdır.

Sektörlere Göre Toplam Enerji Tüketimi; Bu gösterge konut, sanayi, ulaştırma, tarım, enerji dışı, çevrim sektörü için toplam enerji tüketimini petrol eşdeğeri ile gösterir.

Birimi: TEP (Ton Eşdeğer Petrol)

Önem: Sektöre göre enerji tüketimindeki eğilim, enerji tüketiminin azaltılmasında elde edilen gelişmeyi ve son kullanıcı olan farklı sektörlerin (ulaşım, sanayi, hizmet ve hane halkı) ilgili çevresel etkilerini sunar. Ayrıca, enerji tüketimi ve enerji verimini etkilemeye çalışan ana politikaların başarısını gözlemlemeye yardımcı olmak için de kullanılır.

Değerlendirme:

Türkiye’de 2017 yılında toplam enerji tüketimi 145,3 Mtep (milyon ton eşdeğer petrol) olmuştur. Türkiye’nin toplam enerji tüketimi 1990 yılına göre %177, 2005 yılına göre %64, 2016 yılına göre ise %6,7 oranında artmıştır.

2016 yılında AB-28 ülkelerinde ise brüt iç tüketim 1990 yılına göre %1,7, 2005 yılına göre %10,4 oranında daha düşük, 2015 yılına göre ise %0,7 daha fazladır [3].

Türkiye’de, 2017 yılında toplam enerji tüketiminin dağılımına bakıldığında, en yüksek tüketimin %24,8 ile mesken ve hizmetler ve %24,4 ile sanayi sektöründe gerçekleştiği görülmektedir. Bunu %23,1 ile enerji ve çevrim sektörü, %19,6 ile ulaştırma, %5,1 ile enerji dışı ve %2,9 ile tarım ve hayvancılık sektörü takip etmektedir.

 

GRAFİK 1- SEKTÖRLERE GÖRE TOPLAM ENERJİ TÜKETİMİ

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, http://www.eigm.gov.tr/tr-TR/Denge-Tablolari/Denge-Tablolari

Veri dosyası için tıklayınız.

 

 

 

KAYNAKLAR:

[1] Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

[2] Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, http://www.eigm.gov.tr/tr-TR/Denge-Tablolari/Denge-Tablolari

[3] http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_100a&lang=en