Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
11.1 Sektörlere Göre Toplam Enerji Tüketimi

Tipi: İtici güç

Tanımlar: 

Toplam Enerji Tüketimi; Girişimlerin nihai, çevrim süreci ve enerji dışı olarak tükettikleri enerji kaynaklarının miktarıdır.

Sektörlere Göre Toplam Enerji Tüketimi; Bu gösterge konut, sanayi, ulaştırma, tarım, enerji dışı, çevrim sektörü için toplam enerji tüketimini petrol eşdeğeri ile gösterir.

Birimi: TEP (Ton Eşdeğer Petrol)

Önem: Sektöre göre enerji tüketimindeki eğilim, enerji tüketiminin azaltılmasında elde edilen gelişmeyi ve son kullanıcı olan farklı sektörlerin (ulaşım, sanayi, hizmet ve hane halkı) ilgili çevresel etkilerini sunar. Ayrıca, enerji tüketimi ve enerji verimini etkilemeye çalışan ana politikaların başarısını gözlemlemeye yardımcı olmak için de kullanılır.

Değerlendirme:

Türkiye’de 2018 yılında toplam enerji tüketimi 143,666 Mtep(milyon ton eşdeğer petrol) olmuştur. Türkiye’nin toplam enerji tüketimi 1990 yılına göre %174, 2005 yılına göre %62 artmış, 2017 yılına göre ise %1,1 oranında azalmıştır[i].

2018 yılı verilerine göre AB-28 Ülkelerinde toplam enerji tüketimi, bir önceki yıla göre %0,8 oranında azalmıştır[ii].

Türkiye’de, 2018 yılında toplam enerji tüketiminin dağılımına bakıldığında, en yüksek tüketimin %25,3 ile sanayi sektöründe ve %24 ile enerji ve çevrim sektöründe gerçekleştiği görülmektedir. Bunu %23 ile mesken ve hizmetler, %19,8 ile ulaştırma, %4,4 ile enerji dışı ve %3 ile tarım ve hayvancılık sektörü takip etmektedir[iii].

GRAFİK 100- SEKTÖRLERE GÖRE TOPLAM ENERJİ TÜKETİMİ (Mtep)

TABLO 28- SEKTÖRLERE GÖRE TOPLAM ENERJİ TÜKETİMİ (Bin TEP)

Yıllar

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2016

2017

2018

Enerji Ürünleri Arzı

52.465

62.968

79.428

88.672

105.888

129.139

136.229

145.305

143.666

Çevrim ve Enerji Sektörü

10.228

12.442

17.834

18.347

26.048

29.672

31.655

33.522

34.517

Sanayi

13.641

15.986

22.876

26.410

26.077

32.157

33.254

35.329

36.277

Ulaştırma

8.723

11.077

12.007

13.849

16.314

24.936

26.812

28.425

28.452

Mesken ve Hizmetler

15.356

17.514

19.557

22.285

27.762

32.329

33.222

36.013

33.074

Tarım ve Hayvancılık

1.956

2.556

3.073

3.359

3.736

3.932

4.056

4.273

4.381

Enerji Dışı Tüketim

2.543

3.087

3.455

4.089

5.314

5.652

6.989

7.372

6.296

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, http://www.eigm.gov.tr/tr-TR/Denge-Tablolari/Denge-Tablolari

 

 

 


[i] Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, http://www.eigm.gov.tr/tr-TR/Denge-Tablolari/Denge-Tablolari

 

[ii] EUROSTAT Energy statistics, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Energy_statistics_-_an_overview

[iii] Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, http://www.eigm.gov.tr/tr-TR/Denge-Tablolari/Denge-Tablolari

 

 

Veri dosyası için tıklayınız.