Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
11.1 Sektörlere Göre Toplam Enerji Tüketimi

Tipi: İtici güç

Tanımlar: 

Toplam Enerji Tüketimi; Girişimlerin nihai, çevrim süreci ve enerji dışı olarak tükettikleri enerji kaynaklarının miktarıdır.

Sektörlere Göre Toplam Enerji Tüketimi; Bu gösterge konut, sanayi, ulaştırma, tarım, enerji dışı, çevrim sektörü için toplam enerji tüketimini petrol eşdeğeri ile gösterir.

Birimi: TEP (Ton Eşdeğer Petrol)

Önem: Sektöre göre enerji tüketimindeki eğilim, enerji tüketiminin azaltılmasında elde edilen gelişmeyi ve son kullanıcı olan farklı sektörlerin (ulaşım, sanayi, hizmet ve hane halkı) ilgili çevresel etkilerini sunar. Ayrıca, enerji tüketimi ve enerji verimini etkilemeye çalışan ana politikaların başarısını gözlemlemeye yardımcı olmak için de kullanılır.

Değerlendirme:

Türkiye’de 2020 yılında toplam enerji tüketimi 147,17 Mtep (milyon ton eşdeğer petrol) olmuştur. Türkiye’nin toplam enerji tüketimi 1990 yılına göre 1, 2005 yılına göre f oranında, 2019 yılına göre ise % 2,1 oranında artmıştır.[i].

2020 yılı verilerine göre AB-27 Ülkelerinde toplam enerji tüketimi, bir önceki yıla göre oranında azalmıştır[ii].

Türkiye’de, 2020 yılında toplam enerji tüketiminin dağılımına bakıldığında, en yüksek tüketimin %,3 ile konut ve hizmetler sektöründe ve $,6 ile sanayi sektöründe gerçekleştiği görülmektedir. Bunu ",7 ile çevrim ve elektrik, ,3 ile ulaştırma, % 5,1 ile enerji dışı ve % 3,4 ile tarım ve hayvancılık sektörü takip etmektedir.[iii]

 

GRAFİK 123- SEKTÖRLERE GÖRE TOPLAM ENERJİ TÜKETİMİ (Mtep)

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, https://enerji.gov.tr/enerji-isleri-genel-mudurlugu-denge-tablolari,2022

 

 

TABLO 31- SEKTÖRLERE GÖRE TOPLAM ENERJİ TÜKETİMİ (Bin TEP)

Yıllar

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Enerji Ürünleri Arzı

52.465

62.968

79.428

88.672

105.888

129.139

136.229

145.305

143.666

144,21

147,17

Çevrim ve Enerji Sektörü

10.228

12.442

17.834

18.347

26.048

29.672

31.655

33.522

34.517

33,56

35,47

Sanayi

13.641

15.986

22.876

26.410

26.077

32.157

33.254

35.329

36.277

34,30

36,26

Ulaştırma

8.723

11.077

12.007

13.849

16.314

24.936

26.812

28.425

28.452

27,69

26,97

Mesken ve Hizmetler

15.356

17.514

19.557

22.285

27.762

32.329

33.222

36.013

33.074

35,61

37,23

Tarım ve Hayvancılık

1.956

2.556

3.073

3.359

3.736

3.932

4.056

4.273

4.381

4,71

4,98

Enerji Dışı Tüketim

2.543

3.087

3.455

4.089

5.314

5.652

6.989

7.372

6.296

7,08

7,58

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, https://enerji.gov.tr/enerji-isleri-genel-mudurlugu-denge-tablolari,2022

 

 


[i] Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, http://www.eigm.gov.tr/tr-TR/Denge-Tablolari/Denge-Tablolari,2022

[ii] AB-27 Enerji Denge Tabloları https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/energy-balances.,2022.

[iii] Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, http://www.eigm.gov.tr/tr-TR/Denge-Tablolari/Denge-Tablolari