Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
15.6- Turizm İşletme Belgeli Tesislerde İllere Göre Geceleme Sayısı

Tipi: Baskı

Tanımı: Geceleme bir müşterinin bir konaklama tesisinde giriş kaydı yaptırarak geçirdiği her gece olarak tanımlanmaktadır.

Birimi: gece sayısı/km veya gece sayısı/ km2

Önem: Turizm işletme belgeli konaklama tesislerinde illere göre geceleme sayısı göstergesi 81 il bazında geceleme rakamlarını ifade eder.

Değerlendirme: 

2013 yılında Bakanlık işletme belgeli konaklama tesislerinde toplam geceleme sayısı 122,6 milyon iken bu sayı 2022 yılında 62,6 milyon yerli, 123,3 milyon yabancı ile Q,5 artarak toplam 185,9 milyon gecelemeye ulaşmıştır.

 

2022 yılı turizm işletme belgeli tesislerde konaklama sayılarına bakıldığında ilk 7 il sırasıyla Antalya(58%),İstanbul ( 20% ),Muğla(%8),İzmir(%5),Aydın(%4),Ankara (%3) ve Bursa’dır(%2).

 

Tablo 39-TURİZM İŞLETME BELGELİ KONAKLAMA İSTATİSTİKLERİ

TURİZM İŞLETME BELGELİ KONAKLAMA İSTATİSTİKLERİ

YIL

Geceleme Yerli

Geceleme Yabancı

Geceleme Toplam

2013

33 090 923

89 591 559

122 682 482

2014

32 448 842

97 581 075

130 029 917

2015

37 480 990

96 400 316

133 881 306

2016

46 752 171

65 793 307

112 545 478

2017

47 305 826

68 921 870

116 227 696

2018

49 305 889

95 109 378

144 415 267

2019

46 970 422

112 178 562

159 148 984

2020

31 518 111

33 286 311

64 804 422

2021

48 133 008

75 521 703

123 654 711

2022

62 593 776

123 308 334

185 902 110

 

 

Grafik 163-TURİZM İŞLETME BELGELİ KONAKLAMA İSTATİSTİKLERİ 2013-2022

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konaklama İstatistikleri 2022

 

Grafik 164-2022 YILI TURİZM İŞLETME BELGELİ TESİSLERDE KONAKLAMA SAYILARI İLK 5 İL

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konaklama İstatistikleri 2022