Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
13.4 Organik Tarım Alanları ve Üretim Miktarları

Tipi: Tepki

Tanımı: Toplam kullanılan tarımsal alanın oranı olarak organik tarım alanı (organik olarak ekilen mevcut alanların ve organik tarıma geçiş sürecinde olan alanların toplamı) payıdır.

Birimi: ha (organik alanların toplam alanı), % (toplam tarım alanına oranı)

Önem: Organik tarım, çevresel bakımdan sürdürebilir olması için açıkça geliştirilen bir çiftçilik sistemidir ve doğrulanabilir kurallarla açıkça yönetilmektedir. 

Değerlendirme:

Organik tarım Türkiye’de 1985 yılında sadece ihracata yönelik talepler doğrultusunda 8 ürün çeşidi ile başlamıştır. 2002 yılında; 150 ürün çeşidinde, 12.428 üretici ile 89.827 hektarda (doğal toplama alanları dahil), 310.125 ton olarak gerçekleşen organik üretim miktarı, 2018 yılında; 213 ürün çeşidinde,79.563 üretici ile 626.885 hektar alanda, 2.371.612 ton’ a çıkmıştır. Organik tarım yapılan araziler (doğal toplama alanları dahil) 2018 yılında 2017 yılına göre %15,4 oranında artmış, ürün miktarı ise %1,5 oranında azalmıştır.

Türkiye’de toplam tarımsal alan içerisinde organik tarım yapılan alan; 2018 yılı verilerine göre % 2,7 seviyelerinde bir paya sahip bulunmaktadır. Dünya genelinde 2017 yılı verilerine göre toplam tarım alanının %1,4’inde organik tarım yapılmaktadır[i]. Avrupa Birliği ülkelerinde ise toplam tarım alanının %7’sinde organik tarım yapılmaktadır[ii].

GRAFİK 124- ORGANİK TARIM ALANLARININ TOPLAM TARIM ALANLARI İÇERİSİNDEKİ ORANI (%)

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı

Notlar: (1) Geçiş süreci verileri dahil edilmiştir. (2) Üretim alanlarına doğal toplama alanları dahildir.

 

GRAFİK 125- ORGANİK HAYVANCILIK VERİLERİ

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, 2019


[i] FIBL, The World of Organic Agrıculture 2018

[ii] EUROSTAT, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Organic_farming_statistics

 

 

Veri dosyası için tıklayınız.