Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
Organik Tarım Alanları ve Üretim Miktarları

Tipi: Tepki

Tanımı: Toplam kullanılan tarımsal alanın oranı olarak organik tarım alanı (organik olarak ekilen mevcut alanların ve organik tarıma geçiş sürecinde olan alanların toplamı) payıdır.

Birimi: ha (organik alanların toplam alanı), % (toplam tarım alanına oranı)

Önem: Organik tarım, çevresel bakımdan sürdürebilir olması için açıkça geliştirilen bir çiftçilik sistemidir ve doğrulanabilir kurallarla açıkça yönetilmektedir. 

Değerlendirme:

Organik tarım Türkiye’de 1985 yılında sadece ihracata yönelik talepler doğrultusunda 8 ürün çeşidi ile başlamıştır. 2002 yılında; 150 ürün çeşidinde, 12.428 üretici ile 89.827 hektarda (doğal toplama alanları dahil), 310.125 ton olarak gerçekleşen organik üretim miktarı, 2017 yılında; 214 ürün çeşidinde, 75.067 üretici ile 543.033 hektar alanda, 2.406.606 ton’ a çıkmıştır. Doğadan toplama dahil toplam organik üretim alanı olan 543.033 ha alanının 520.885 hektarını kültür yetiştiriciliği yapılan alanlar oluşturmaktadır. Organik tarım yapılan araziler (doğal toplama alanları dahil) 2017 yılında 2016 yılına göre %3,7 oranında artmış, ürün miktarı ise %2,7 oranında azalmıştır.

2017 yılı verilerine göre, Türkiye’de toplam tarım alanının %2,32’sinde organik tarım yapılmakta olup, bu oranın 2023 yılına kadar %3’e çıkarılması hedeflenmektedir. Dünya genelinde 2016 yılı verilerine göre toplam tarım alanının %1,2’inde organik tarım yapılmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinde ise toplam tarım alanının %6,7’sinde organik tarım yapılmaktadır [2].

 

GRAFİK 1- ORGANİK TARIM ALANLARININ TOPLAM TARIM ALANLARI İÇERİSİNDEKİ ORANI (%)

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı

Notlar: (1) Geçiş süreci verileri dahil edilmiştir. (2) Üretim alanlarına doğal toplama alanları dahildir.

 

 

GRAFİK 2- ORGANİK HAYVANCILIK VERİLERİ

Kaynak: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Veri dosyası için tıklayınız.

 

 

 

KAYNAKLAR

[1]  Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

[2] FIBL, The World of Organic Agrıculture 2018