Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
7.2 Atık Düzenli Depolama Tesis Sayısı-Belediye Sayısı-Hizmet Verilen Nüfus

Tipi: Tepki

 

Tanımı: 

Toplam üretilen belediye katı atıklarının düzenli depolamaya gönderilen kısmının yüzdesi.

Düzenli depolanan belediye atığı, düzenli depolamaya doğrudan giden atıkları, ayırma ve arıtmadan sonra giden atıkları ve geri kazanım ve bertaraf işlemlerinden arta kalan tüm miktarları içerir. Tanım, hem iç sahalardaki (yani atık oluşturucusunun, kendi atığını kaynağında bertaraf ettiği yer) hem de harici sahalardaki düzenli depolama alanlarını kapsar.

 

Birimi:  %

 

Önem: Kentsel katı atıkların kontrolsüz bertarafı çevre sorunlarına yol açtığından, bu yönde yasal düzenlemeler mevcuttur. 

 

Değerlendirme:

Türkiye’de katı atık bertaraf tesislerinin kurulmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 2003 yılına kadar 15 olan atık düzenli depolama tesisi sayısı, 2008 yılında 38’e, 2010 yılında 46’ya, 2014 yılında 79’a, 2015 yılında 81’e,  2016 yılında 84’e ve 2017’de 87’ye, 2018’de 88’e ulaşmıştır. 2019 yılı itibariyle 89 tesis ile 1179 belediyede 64,8 milyon nüfusa hizmet verilmektedir.

2019 yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre, düzenli depolama tesisleri ile hizmet verilen nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı %82’dir. 2023 yılı sonunda mevcut altyapı tesislerinin tümünün iyileştirilmesi ve atık bertaraf hizmeti verilen nüfus oranının %100’e çıkarılması hedeflenmektedir.

GRAFİK 67- YILLARA GÖRE DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ İLE HİZMET VERİLEN BELEDİYE SAYISI VE NÜFUS ORANI (%)

Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü