Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
9.4 Korunan Kıyı Uzunluğu

Tipi: Tepki

Tanımı: 

Birimi: %, km

Önem: İnsan baskısı ve iklim değişikliğinden kıyı alanları daha fazla etkilemektedir. Bu etkileri azaltmak ve biyoçeşitliliği korumak amaçlanmaktadır.

Değerlendirme: 

Gösterge, bir tepki göstergesidir. İnsan baskısı ve iklim değişikliğinden kıyı alanları daha fazla etkilenmektedir. Bu etkileri azaltmak ve biyoçeşitliliği korumak amaçlanmaktadır. Türkiye’nin toplam kıyı uzunluğu, adalar hariç olmak üzere 8592 km’dir. Korunan kıyı uzunluğu 2021 yılı itibariyle 3216 km olup bu da 37%’ye tekabül etmektedir[i].

 

TABLO 23- TÜRKİYE’NİN KORUNAN KIYI UZUNLUĞU

YILLAR

2002

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Türkiye’nin Korunan Kıyı Uzunluğu (km)

1775

1853

1855,3

1855,3

1860

1865

1957

1957

2083

2110

3216

Korunan Kıyı Uzunluğunun Toplam Kıyı Uzunluğuna Oranı (%)

 

20

 

22

 

22

 

22

 

22

 

22

 

23

 

23

 

24

 

24

 

    37

Kaynak: Tabiatı Koruma Durum Raporları 2020, Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü,2022

 


[i] Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2022