Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
Korunan Kıyı Uzunluğu

Tipi: Tepki

Tanımı: 

Birimi: %, km

Önem: İnsan baskısı ve iklim değişikliğinden kıyı alanları daha fazla etkilemektedir. Bu etkileri azaltmak ve biyoçeşitliliği korumak amaçlanmaktadır.

Değerlendirme: 

Gösterge, bir tepki göstergesidir. İnsan baskısı ve iklim değişikliğinden kıyı alanları daha fazla etkilenmektedir. Bu etkileri azaltmak ve biyoçeşitliliği korumak amaçlanmaktadır. Türkiye’nin toplam kıyı uzunluğu, adalar hariç olmak üzere 8592 km’dir. Korunan kıyı uzunluğu 2017 yılı itibariyle 1957 km olup bu da %23’e tekabül etmektedir [1].

 

TABLO 1- TÜRKİYE'NİN KORUNAN KIYI UZUNLUĞU

 

YILLAR

2002

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Türkiye’nin Korunan Kıyı Uzunluğu (km)

1775

1853

1855,3

1855,3

1860

1865

1957

Korunan Kıyı Uzunluğunun Toplam Kıyı Uzunluğuna Oranı (%)

20

22

22

22

22

22

23

Kaynak: Tabiatı Koruma Durum Raporu (2016-2017), Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

 

 

KAYNAKLAR:

[1] Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, “Tabiatı Koruma Durum Raporu (2016-2017)”