Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
Kanalizasyon Şebekesiyle Hizmet Verilen Nüfus

Tipi: Tepki

Tanımı: Bu gösterge, kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusu içindeki oranıdır.

Birimi: %

Önem: Evlerden ve endüstriden kaynaklanan atıksular, organik madde, besi maddesi yükü ve tehlikeli maddeler nedeniyle alıcı ortamlarda belirgin bir baskı oluştururlar. Kentlerde, atıksuyun büyük bir kısmı atıksu arıtma tesisine bağlı olan kanalizasyon sistemleri ile toplanmaktadır.

Değerlendirme:

2016 yılı itibariyle, kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun Türkiye nüfusu içindeki payı %84,2, toplam belediye nüfusu içindeki payı ise %89,7 olarak tespit edilmiştir.

2016 yılı itibariyle toplam belediye sayısı 1397 olup, bunun 1338 adedinde (belediyelerin %95,8’inde) kanalizasyon şebekesiyle hizmet verilmektedir.

Belediyeler tarafından kanalizasyon şebekesi ile deşarj edilen kişi başı günlük ortalama atıksu miktarı 1994 yılında 126 litre iken 2016 yılında 183 litreye yükselmiştir [1].

 

GRAFİK 58- KANALİZASYON ŞEBEKESİ İLE HİZMET VERİLEN NÜFUS VE BELEDİYE ORANI (%)

Kaynak: TÜİK

Veri dosyası için tıklayınız.

 

 

KAYNAKLAR

[1] Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, “Belediye Atıksu İstatistikleri, 2016” Haber Bülteni, 22/11/2017, Sayı: 24875, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24875