Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
6.10 Kanalizasyon Şebekesiyle Hizmet Verilen Nüfus

Tipi: Tepki

Tanımı: Bu gösterge, kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusu içindeki oranıdır.

Birimi: %

Önem: Evsel ve endüstriyel kaynaklı atıksular, organik madde, besi maddesi yükü ve tehlikeli maddeler nedeniyle alıcı ortamlarda belirgin bir baskı oluştururlar. Kentlerde, atıksuyun büyük bir kısmı atıksu arıtma tesisine bağlı olan kanalizasyon sistemleri ile toplanmaktadır.

Değerlendirme:

2020 yılı itibariyle, kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuiçindeki payı ise %91,1 olarak tespit edilmiştir. 2020 yılı itibariyle toplam belediye sayısı 1389 olup, bunun 1362 adedinde (belediyelerin %98’inde) kanalizasyon şebekesiyle hizmet verilmektedir.

Belediyeler tarafından kanalizasyon şebekesi ile deşarj edilen kişi başı günlük ortalama atıksu miktarı 1994 yılında 126 litre iken 2020 yılında 189 litreye yükselmiştir[i].

GRAFİK 80- KANALİZASYON ŞEBEKESİ İLE HİZMET VERİLEN NÜFUS VE BELEDİYE ORANI (%)

 

TABLO 11- KANALİZASYON ŞEBEKESİ İLE HİZMET VERİLEN NÜFUS VE BELEDİYE ORANI (%)

YILLAR

1994

1998

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

Kanalizasyon Şebekesi ile Hizmet Verilen Nüfusun Belediye Nüfusu İçindeki Oranı (%)

 

 

69

 

 

78

 

 

83

 

 

86

 

 

87

 

 

88

 

 

88

 

 

92

 

 

90

 

 

90

 

 

90,7

 

 

91,1

Kanalizasyon Şebekesi ile Hizmet Verilen Belediye Sayısının Toplam Belediye Sayısına Oranı (%)

 

 

43

 

 

58

 

 

66

 

 

69

 

 

72

 

 

75

 

 

76

 

 

78

 

 

94

 

 

96

 

 

97

 

 

98

Kişi Başı Deşarj Edilen Günlük Ortalama Atıksu Miktarı (litre/ kişi-gün)

 

126

 

154

 

154

 

174

 

181

 

173

 

182

 

190

 

181

 

183

 

188

 

189

Kaynak: TÜİK, “Su ve Atıksu İstatistikleri, 2020”

 

 


[i] Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, “Su ve Atıksu İstatistikleri, 2020” Haber Bülteni, 16/12/2021, Sayı: 37197,

 

Veri dosyası için tıklayınız.