Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
6.9 Kanalizasyon Şebekesiyle Hizmet Verilen Nüfus

Tipi: Tepki

Tanımı: Bu gösterge, kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusu içindeki oranıdır.

Birimi: %

Önem: Evsel ve endüstriyel kaynaklı atıksular, organik madde, besi maddesi yükü ve tehlikeli maddeler nedeniyle alıcı ortamlarda belirgin bir baskı oluştururlar. Kentlerde, atıksuyun büyük bir kısmı atıksu arıtma tesisine bağlı olan kanalizasyon sistemleri ile toplanmaktadır.

Değerlendirme:

2018 yılı itibariyle, kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusu içindeki payı ise %90,7 olarak tespit edilmiştir.

2018 yılı itibariyle toplam belediye sayısı 1399 olup, bunun 1357 adedinde (belediyelerin %97’inde) kanalizasyon şebekesiyle hizmet verilmektedir.

Belediyeler tarafından kanalizasyon şebekesi ile deşarj edilen kişi başı günlük ortalama atıksu miktarı 1994 yılında 126 litre iken 2016 yılında 188 litreye yükselmiştir[i].

GRAFİK 64- KANALİZASYON ŞEBEKESİ İLE HİZMET VERİLEN NÜFUS VE BELEDİYE ORANI (%)

 

TABLO 12- KANALİZASYON ŞEBEKESİ İLE HİZMET VERİLEN NÜFUS VE BELEDİYE ORANI (%)

YILLAR

1994

1998

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

Kanalizasyon Şebekesi ile Hizmet Verilen Nüfusun Belediye Nüfusu İçindeki Oranı (%)

69

78

83

86

87

88

88

92

90

90

90,7

Kanalizasyon Şebekesi ile Hizmet Verilen Belediye Sayısının Toplam Belediye Sayısına Oranı (%)

43

58

66

69

72

75

76

78

94

96

97

Kişi Başı Deşarj Edilen Günlük Ortalama Atıksu Miktarı

 (litre/kişi-gün)

126

154

154

174

181

173

182

190

181

183

 

188

Kaynak: TÜİK

 

 


[i] Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, “Belediye Atıksu İstatistikleri, 2018” Haber Bülteni, 18/10/2019, Sayı:30667, https://tuikweb.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30667

 

 

Veri dosyası için tıklayınız.