Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
7.6 Maden Atıkları

Tipi: Baskı

Tanımı: Kömür ve linyit çıkartılması, metal cevheri madenciliği, madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler sektöründeki tüm maden işletmeleri ile diğer madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe 10 ve daha fazla kişi çalışan tüm maden işletmelerinde gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre belirlenen atıkları ifade eder.

Birimi: bin ton

Önem: Maden atıklarının geçici depolanması, taşınması ve işlenmesi sırasında su, hava, toprak, bitki, hayvan ve insanlar için risk yaratmayacak, gürültü, titreşim ve koku yoluyla rahatsızlığa neden olmayacak, doğal çevrenin olumsuz etkilenmesini önleyecek ve böylece çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek yöntem ve işlemlerin kullanılması esastır.

Değerlendirme:

TÜİK verilerine göre, maden işletmelerinde 2018 yılında 812 milyon ton atık oluştuğu tespit edilmiştir. Toplam maden atıklarının %99,9’unu mineral atıklar oluşturmuştur. Mineral atıkların ise %97,9’ unun dekapaj malzemesi/pasa olduğu tespit edilmiştir.

2018 yılında, toplam maden atıklarının geri kazanım ve bertaraf yöntemlerine göre dağılımına bakıldığında; %71,2’ü pasa sahalarında, atık barajlarında veya düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilmiştir, %26,2’u ocak içine geri doldurulmuştur, %2,6’si ise diğer yöntemlerle geri kazanılmış ya da bertaraf edilmiştir[i].

 

TABLO 14- MADEN ATIKLARI DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİ SAYISI

YILLAR

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Maden Atıkları Düzenli Depolama Tesisi Sayısı

6

17

25

32

34

36

39

51

Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

GRAFİK 71- YILLAR İTİBARİYLE MADEN ATIKLARI

Kaynak: TÜİK, Maden İşletmeleri Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri,

http:// http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1019

 

 


[i] Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, “Maden İşletmeleri Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri, 2018” Haber Bülteni, 19/12/2019, Sayı: 30670, Türkiye İstatistik Kurumu, Maden İşletmeleri Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri, 2018 (tuik.gov.tr)