Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
7.6 Maden Atıkları

Tipi: Baskı

Tanımı: Kömür ve linyit çıkartılması, metal cevheri madenciliği, madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler sektöründeki tüm maden işletmeleri ile diğer madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe 10 ve daha fazla kişi çalışan tüm maden işletmelerinde gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre belirlenen atıkları ifade eder.

Birimi: bin ton

Önem: Maden atıklarının geçici depolanması, taşınması ve işlenmesi sırasında su, hava, toprak, bitki, hayvan ve insanlar için risk yaratmayacak, gürültü, titreşim ve koku yoluyla rahatsızlığa neden olmayacak, doğal çevrenin olumsuz etkilenmesini önleyecek ve böylece çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek yöntem ve işlemlerin kullanılması esastır.

Değerlendirme:

TÜİK verilerine göre, maden işletmelerinde 2020 yılında dekapaj malzemesi/pasa hariç 27,6 milyon ton atık oluşmuştur. Dekapaj malzemesi/pasa dahil oluşan 896,4 milyon ton toplam atığın 99,995%'ini mineral atıklar oluşturmaktadır.

2020 yılında, toplam maden atıklarının geri kazanım ve bertaraf yöntemlerine göre dağılımına bakıldığında; 71,3%’ü pasa sahalarında, atık barajlarında veya düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilmiştir, 26,4%’ü ocak içine geri doldurulmuştur,2,3%’ü ise diğer yöntemlerle geri kazanılmış ya da bertaraf edilmiştir [i].

 

TABLO 14- MADEN ATIKLARI DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİ SAYISI

YILLAR

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2020

2021

Maden Atıkları Düzenli Depolama Tesisi Sayısı

6

17

25

32

34

36

39

51

61

67

Kaynak: : Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü,2022

GRAFİK 87- YILLAR İTİBARİYLE MADEN ATIKLARI

Kaynak: TÜİK, “Atık İstatistikleri 2020”

 

 

 


[i] Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, “Atık İstatistikleri, 2020” Haber Bülteni, 23/12/2021, Sayı: 37198