Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
6.6- Denizlerde oksijen durumu

Tipi: Durum

Tanımı: Çevresel durumun en önemli göstergelerinden birisi çözünmüş oksijen miktarıdır.

Önem:Ekosistem sağlığı açısından ara ve dip sularda çözünmüş oksijen seviyelerinin 4-5 mg/L seviyelerinde olduğu bilinir. Oksijenin alt sularda giderek azalması (derin dip sularda ve körfez içleri alt/dip sularda) canlı hayatın son bulaması ve hidrojen sülfür oluşumu tehdidini giderek arttırmaktadır.

Değerlendirme:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığınca “Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Çalışması” TÜBİTAK-MAM’ın koordinasyonunda yürütülmektedir. Bu kapsamda Akdeniz, Ege Denizi, Marmara Denizi ve Karadeniz’de izleme çalışmaları ile denizlerimizin kalite ve kirlilik durumları çeşitli göstergelerle ortaya konulmaktadır.

Akdeniz’de yaz döneminde yüzey suyu oksijen doygunluk seviyeleri 95-112 % seviyesindedir ve konsantrasyon değerleri 6,0-7,0 mg/L arasında değişmiştir.(Grafik 70)

Ege Denizi’nde ÇO değerleri kış döneminde 5,0-8,9 mg/L, yaz döneminde ise ÇO 3,7-7,7 mg/Laralığında değişmiş olup ortalama değeri 6,5 mg/L‘dir. >200 m derinliklerdeki değerler 5-6,5 mg/Laralığındadır.(Grafik 71)

Karadeniz’de yüzeyden yaklaşık 70 m derinliğe kadar oldukça değişken olan ÇO (5-10 mg/L) bu tabakadan (oksiklin) (

Marmara Denizi’nin batı kısmı Akdeniz sularının etkisinde olduğundan bu bölgenin alt tabaka ÇO değerleri diğer bölgelerin ara tabaka ve alt sularında görece daha yüksek değerlere sahiptir. Ancak, körfez bölgelerinin ara tabaka ve dip suları (derinlik 200 m) dip ve yer yer ara tabaka sularında her zaman

GRAFİK70- AKDENİZ DENİZİ 2015-2020 YILLARI ARASI ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN DEĞERLERİ VE YÜZDE DEĞERLERİ


GRAFİK 71- EGE DENİZİ ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN DEĞERLERİ VE YÜZDE DEĞERLERİ

 

GRAFİK 72- KARADENİZ ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN YÜZDE DEĞERLERİ

GRAFİK 73- MARMARA DENİZİ 2014-2019 YILLARI ARASI ÇÖZÜNMÜŞ YÜZDE DEĞERLERİ

 

Kaynak: ÇŞİDB-ÇEDİDGM ve TÜBİTAK-MAM (2020). Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı (2020-2022). (Akdeniz, Ege Denizi, Karadeniz ve Marmara Denizi Sonuç Raporu, 2020), Gebze-Kocaeli.