Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
9.2 İstilacı Yabancı Türler

Tipi: Baskı

Tanımı: Bir tür, alttür veya alt taksonun (varyete, ırk vb.) ve bunlara ait bir bölümün, gametin, tohumun, yumurtasının vb. parçasının; insan etkisiyle geçmişteki veya günümüzdeki doğal dağılım alanının dışında hayatta kalıp, üreyerek ve çoğalarak biyolojik çeşitliliğe zarar veren türlerdir.

İnsan etkisiyle yanlışlıkla veya bilinçli olarak normal şartlarda yaşam ortamı olmayan doğal bir ortama bırakılan/giriş yapan; bu ortamlarda üreyip, gelişen, yayılım gösteren; ve yeni ortamlarında olumsuz pek çok etki yaratan bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma türleridir.

Birimi: Adet

Önem: İstilacı yabancı türler, yerel türler ve yaşam alanları üzerinde baskı oluşturmaktadır.

Değerlendirme:

Denizlerimizde, yabancı türlerin sayısı 2005 yılında 263 iken, bu sayı 2011 yılında toplam 422 olmuş, 2018 yılında ise 500’e ulaşmış olup bunların %10 kadarı istilacı özellik göstermektedir[i].

Akdeniz’de bulunan istilacı yabancı türlerin büyük çoğunluğu Süveyş Kanalı yoluyla gelmesine karşın, Karadeniz’de bulunan istilacı yabancı türlerin önemli bir bölümü gemilerin balast sularıyla aktarılmaktadır.

İç sularımızda ise 2017 yılı itibariyle 25 yabancı tür tespit edilmiştir[ii] .

 


[i] Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2019

[ii] Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2019