Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
1.3 Göç Eden Nüfus

Tipi: İtici Güç

Tanımı: Bir yıl içinde, ülke sınırları içinde belirli alanlardaki daimi ikametgah adres değişiklikleri iç göç olarak tanımlanmıştır.

Birimi: Kişi

Önem: Nüfus ve çevre ilişkisinin kökeninde ekonomik faktörler yatmaktadır. Bütün ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de iç göç olgusunun ana nedenleri arasında, ekonomik, sosyal, kültürel, coğrafik, demografik ve siyasi nedenler yer almaktadır. Hızlı nüfus artışı ve köyden kente göçler gibi demografik hareketlerin gerisinde hep ekonomik kalkınmanın zorunlu kıldığı şartlar söz konusudur. Bu şartlar çevre konusunda "nema" ile yetinmeyip "kapitali" erittiği için kalkınmanın da sürdürülebilir olması tehlikeye girmektedir.

Değerlendirme:

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 2007-2008 döneminde ülkemizde iller arası göç eden nüfus 2.273.492 kişi iken, 2017-2018 döneminde 3.057.606 kişi olmuştur. Bu değerlerde ülkemizde bulunan yabancı uyruklu nüfus kapsanmamıştır.

2017-2018 döneminde net göçün (aldığı göç ile verdiği göç arasındaki fark) en fazla olduğu iller; Çankırı (28.027 kişi), Ordu (24.661 kişi) ve Sivas (19.590 kişi),  en düşük olduğu iller İstanbul (-210.301 kişi), Ankara (-37.365 kişi) ve Adana (-18.978 kişi) olmuştur [i] .

GRAFİK 4- GÖÇ EDEN NÜFUS, 2008-2018

TABLO 3- GÖÇ EDEN NÜFUS, 2007-2018

Dönem

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Toplam Nüfus (Bin kişi)

71.517

72.561

73.723

74.724

75.627

76.668

Göç Eden Nüfus (Bin kişi)

2.273

2.237

2.360

2.420

2.318

2.534

Göç Eden Nüfusun Toplam

 Nüfusa Oranı (%)

3,2

3,1

3,2

3,2

3,1

3,3

 

Dönem

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Toplam Nüfus (Bin kişi)

77.696

78.741

79.815

80.811

82.004

Göç Eden Nüfus (Bin kişi)

2.681

2.720

2.619

2.685

3.058

Göç Eden Nüfusun Toplam

Nüfusa Oranı (%)

3,5

3,5

3,3

3,3

3,7

Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları, 2007-2018

Not: Bu değerlerde ülkemizde bulunan yabancı uyruklu nüfus kapsanmamıştır.

 

 

 

 


[i]  Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, İç Göç İstatistikleri, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Göç İstatistikleri, 2007-2018,   https://tuikweb.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1067

 

Veri dosyası için tıklayınız.