Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
4.2- Sektörlere Göre Toplam Seragazı Emisyonları

Tipi: Baskı

 

Tanımlar: 

Seragazı Emisyonları: Enerji, endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, tarımsal faaliyetler ve atık bertarafından kaynaklanan emisyonlar, doğrudan seragazları olan karbon dioksit (CO2),  metan (CH4),  nitroz oksit (N2O), hidroflorokarbonlar (HFCs) ve kükürt hekzaflorid (SF6) ile dolaylı seragazları azot oksitler (NOx), metan dışı uçucu organik bileşikler (NMVOCs) ve karbon monoksit (CO) emisyonlarını kapsamaktadır. Ulusal Seragazı Emisyonları 2006 Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Rehberi kullanılarak hesaplanmıştır.

Sektörlere Göre Seragazı Emisyonları: Farklı sektörlerden kaynaklanan seragazı emisyonlarının CO2 eşdeğeri olarak miktarını ifade etmektedir.

 

Birimi: milyon ton CO2 eşdeğeri

 

Önem: Ülkenin iklim değişimine katkısı ve bu katkının kaynaklara göre dağılımı, salınımın izlenmesi ve kontrolü açısından önemlidir.

 

Değerlendirme: 

Türkiye’de yıllar itibariyle, seragazı emisyonlarının sektörel dağılımına bakıldığında, toplam emisyonlardaki artışın büyük oranda enerji üretim ve tüketiminden kaynaklandığı görülmektedir. Toplam sera gazı emisyonlarında 2020 yılında CO2 eşd. olarak en büyük payı p ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken bunu sırasıyla ,0ile tarım, ,8 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı ve %3,1 ile atık sektörü takip etmiştir. Enerji sektörü emisyonları 2020 yılında, 367,6 Mt CO2 eşd. ,endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı emisyonları 66,8 Mt CO2 eşd., tarım sektörü emisyonları  73,2 Mt CO2 eşd. olarak hesaplanmıştır. Atık emisyonları ise 16,4 Mt CO2 eşd. olarak hesaplandı[i] .

2021 yılında AB-27 seragazı emisyonlarının en yüksek sera gazı emisyonuna sahip faaliyet imalat sanayi salınan toplam sera gazlarının "'sini, ardından hane halkı !’ini,ısınma ’sini temsil ediyor [ii].

GRAFİK 13- YILLAR İTİBARİYLE SEKTÖRLERE GÖRE TOPLAM SERAGAZI EMİSYON DAĞILIMI

Kaynak: TÜİK, Seragazı Emisyon İstatistikleri,1990 – 2020

 

TABLO 7- YILLAR İTİBARİYLE SEKTÖRLERE GÖRE TOPLAM SERAGAZI EMİSYON DAĞILIMI

                 

(milyon ton CO2 eşdeğeri)

 Yıllar

1990

2000

2010

2015 2016 2017 2018

2019

2020

Enerji

139,6

216,0

287,8

342,0

361,7

382,4

374,1

365,4

367,6

Endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı

23,0

26,3

49,0

59,2

63,5

66,4

68,0

58,6

66,8

Tarımsal faaliyetler

46,1

42,3

44,4

56,1

58,9

63,3

65,3

68,0

73,2

Atık

11,1

14,3

17,4

17,1

16,7

16,3

16,6

16,1

16,4

1990 yılına göre değişim (%)

-

36,10

81,40

115,90

127,90

140,40

138,5

131,2

138,4

Kaynak: TÜİK, Seragazı Emisyon İstatistikleri, 1990 – 2020

Notlar: (1) Tablodaki 1990-2020  verileri revize edilmiştir.

  1. Ormancılık ve diğer arazi kullanımından kaynaklanan emisyonlar ve yutaklar dahil edilmemiştir.

 

 


[i] Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, “Seragazı Emisyon İstatistikleri, 1990-2020” Haber Bülteni; 30/03/2022, Sayı:45862

[ii]EUROSTAT Greenhouse gas emission statistics https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/ddn-20221221-1