Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
7.4 Tıbbi Atık

Tipi: Baskı

Tanımı: Sağlık kuruluşlarından toplanan enfeksiyöz, patolojik ve kesici-delici atıkların toplam miktarıdır.

Birimi: ton

Önem: Tıbbi atıkların bulaşıcı hastalık yayma durumları söz konusudur. Aynı zamanda tehlikeli atık kapsamındadırlar.

Değerlendirme:

Atık Beyan Sistemine (TABS), 2019 yılı için 15.973 adet tesis beyanda bulunmuş olup, beyan edilen toplam tıbbi atık miktarı 109.478 ton’dur. Bu rakam toplam tehlikeli atık miktarının (maden atıkları hariç) %7,1’ini oluşturmaktadır.Türkiye’de 2008 yılından bu yana kurulan sterilizasyon tesisleri veyakma tesisleri ile tıbbi atıkların zararsız hale getirilmesi başarıyla uygulanmaktadır[i].

GRAFİK 84 –  ATIK BEYAN SİSTEMİ VERİLERİNE GÖRE TIBBİ ATIKLAR (2013- 2019)

Kaynak: Çevre , Şehircilik ve  İklim Değişikliği Bakanlığı, ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Atık Beyan Sistemi (TABS) verileri

 

 


[i] Çevre , Şehircilik ve  İklim Değişikliği Bakanlığı, ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Atık Beyan Sistemi (TABS), 2021