Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
Tıbbi Atık

Tipi: Baskı

Tanımı: Sağlık kuruluşlarından toplanan enfeksiyöz, patolojik ve kesici-delici atıkların toplam miktarıdır.

Birimi: ton

Önem: Tıbbi atıkların bulaşıcı hastalık yayma durumları söz konusudur. Aynı zamanda tehlikeli atık kapsamındadırlar.

Değerlendirme:

Tehlikeli Atık Beyan Sistemine (TABS), 2017 yılı için 15.136 adet tesis beyanda bulunmuş olup, beyan edilen toplam tıbbi atık miktarı 98.729 ton’dur. Bu rakam toplam tehlikeli atık miktarının (maden atıkları hariç) %6,9’unu oluşturmaktadır. Türkiye'de 2008 yılından bu yana kurulan sterilizasyon tesisleri ile tıbbi atıkların zararsız hale getirilmesi başarıyla uygulanmaktadır.

 

GRAFİK 1 - TEHLİKELİ ATIK BEYAN SİSTEMİ VERİLERİNE GÖRE TIBBİ ATIKLAR (2013- 2017)

Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS) verileri