Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
7.4 Tıbbi Atık

Tipi: Baskı

Tanımı: Sağlık kuruluşlarından toplanan enfeksiyöz, patolojik ve kesici-delici atıkların toplam miktarıdır.

Birimi: ton

Önem: Tıbbi atıkların bulaşıcı hastalık yayma durumları söz konusudur. Aynı zamanda tehlikeli atık kapsamındadırlar.

Değerlendirme:

Atık Beyan Sistemine (TABS), 2020 yılı için 16.388 adet tesis beyanda bulunmuş olup, beyan edilen toplam tıbbi atık miktarı 125.566 ton’dur. Bu rakam toplam tehlikeli atık miktarının (maden atıkları hariç) 6,8%’ini oluşturmaktadır.Türkiye’de 2008 yılından bu yana kurulan sterilizasyon tesisleri ve yakma tesisleri ile tıbbi atıkların zararsız hale getirilmesi başarıyla uygulanmaktadır[i].

GRAFİK 84 –  ATIK BEYAN SİSTEMİ VERİLERİNE GÖRE TIBBİ ATIKLAR (2013- 2020)

Kaynak: Çevre , Şehircilik ve  İklim Değişikliği Bakanlığı, ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Atık Beyan Sistemi (TABS) verileri,2022

 

 


[i] Çevre , Şehircilik ve  İklim Değişikliği Bakanlığı, ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Atık Beyan Sistemi (TABS), 2022