Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
7.7 Ambalaj Atıkları

Tipi: Baskı

Tanımı: Ambalaj Atıkları; Üretim artıkları hariç, ürünlerin veya herhangi bir malzemenin tüketiciye ya da nihai kullanıcıya ulaştırılması aşamasında ürünün sunumu için kullanılan ve ürünün kullanılmasından sonra oluşan kullanım ömrü dolmuş tekrar kullanılabilir ambalajlar da dâhil çevreye atılan veya bırakılan satış, ikincil ve nakliye ambalajlarının atıklarının miktarlarını ve geri kazanımına ilişkin bilgileri içerir.

Birimi: bin ton

Önem: Genel olarak, atıkların ağırlıkça %30’unu, hacimce %50’sini ambalaj atıkları oluşturmaktadır. Geri kazanılma potansiyelleri çok yüksektir.

Değerlendirme:

Genel olarak, atıkların ağırlıkça %30’unu, hacimce %50’sini ambalaj atıkları oluşturmaktadır. “Ambalaj Atıklarının Kontrolü (AAK) Yönetmeliği”nde kirleten öder prensibine göre; ambalaj atıklarının toplama maliyetlerini karşılama sorumluluğu ürünlerini ambalajlı olarak piyasaya süren işletmelere verilmiş olup, bu işletmelerin kayıt altına alınması büyük önem taşımaktadır.

GRAFİK 72- AMBALAJ ATIKLARI BEYAN SİSTEMİNE GÖRE YILLAR İTİBARİYLE PİYASAYA SÜRÜLEN AMBALAJ MİKTARI VE GERİ KAZANILAN AMBALAJ ATIĞI MİKTARI

TABLO 15-  2018 YILI ÜRETİLEN, PİYASAYA SÜRÜLEN AMBALAJ VE AMBALAJ ATIĞI SONUÇLARI

Atık

Kodu

Cinsi

Üretilen

Ambalaj

 (ton)

B-1 (1) Kapsamında

B-2 (2) Kapsamında

Piyasaya Sürülen (ton)

C (3) Kapsamında

Temin Edilen (ton)

Piyasaya Sürülen (ton)

Geri Kazanılan

(ton)

Gerçekleşen

 Geri Kazanım Oranı (%)

15.01.02

PLASTİK

4.099.951

943.567

590.923

63

98.240

20.317

15.01.04

METAL

179.438

130.981

89.488

68

82.284

6.307

15.01.05

KOMPOZİT

102.636

96.773

62.110

64

21.629

0

15.01.01

KAĞIT KARTON

2.529.403

1.314.154

1.227.249

93

17.164

11.805

15.01.07

CAM

955.721

860.239

234.699

27

40.021

120.063

15.01.03

AHŞAP

1.070.084

547.681

171.048

31

4.952

85.935

 

TOPLAM

8.937.232

3.893.396

2.375.518

61

264.289

244.427

(1) B-1: Bertarafı AAK Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilen ambalajlar

(2) B-2: Bertarafı AAK Yönetmeliği dışındaki mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilen ambalajlar

(3) C: AAK Yönetmeliği kapsamında depozitolu olarak piyasaya sürülen ambalajlar

Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

 

GRAFİK 73- 2018 YILI B-1 KAPASAMINDA PİYASAYA SÜRÜLEN AMBALAJLARIN CİNSLERİNE GÖRE ORANLARI

Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

 

Belediyeler, Yönetmeliğe göre ambalaj atıklarını toplamak veya toplatmakla yükümlüdürler. Bu çalışmaları yapabilmek için de, ambalaj atıklarının kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi, toplanması ve taşınması çalışmalarının kimler tarafından, nasıl, ne şekilde ve ne zaman yapılacağını belirtmek üzere ambalaj atıkları yönetim planlarını hazırlayarak Bakanlığa sunmaktadırlar. İlk defa 2008 yılında başlatılan bu çalışmalar devam etmektedir.

GRAFİK 74- AMBALAJ ATIĞI YÖNETİM PLANI UYGUN BULUNAN BELEDİYE SAYILARI

Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Not: Belediyeler, 6360 sayılı Kanun çerçevesinde yeniden düzenlenmiştir.