Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
Ambalaj Atıkları

Tipi: Baskı

Tanımı: Ambalaj Atıkları; Üretim artıkları hariç, ürünlerin veya herhangi bir malzemenin tüketiciye ya da nihai kullanıcıya ulaştırılması aşamasında ürünün sunumu için kullanılan ve ürünün kullanılmasından sonra oluşan kullanım ömrü dolmuş tekrar kullanılabilir ambalajlar da dâhil çevreye atılan veya bırakılan satış, ikincil ve nakliye ambalajlarının atıklarının miktarlarını ve geri kazanımına ilişkin bilgileri içerir.

Birimi: bin ton

Önem: Genel olarak, atıkların ağırlıkça %30’unu, hacimce %50’sini ambalaj atıkları oluşturmaktadır. Geri kazanılma potansiyelleri çok yüksektir.

Değerlendirme:

Genel olarak, atıkların ağırlıkça %30’unu, hacimce %50’sini ambalaj atıkları oluşturmaktadır. “Ambalaj Atıklarının Kontrolü (AAK) Yönetmeliği”nde kirleten öder prensibine göre; ambalaj atıklarının toplama maliyetlerini karşılama sorumluluğu ürünlerini ambalajlı olarak piyasaya süren işletmelere verilmiş olup, bu işletmelerin kayıt altına alınması büyük önem taşımaktadır.

 

GRAFİK 1- AMBALAJ ATIKLARI BEYAN SİSTEMİNE GÖRE YILLAR İTİBARİYLE

PİYASAYA SÜRÜLEN AMBALAJ MİKTARI VE GERİ KAZANILAN AMBALAJ ATIĞI MİKTARI

 

 

TABLO 1-  2017 YILI ÜRETİLEN, PİYASAYA SÜRÜLEN AMBALAJ VE AMBALAJ ATIĞI SONUÇLARI

Atık Kodu

Cinsi

Üretilen Ambalaj  (ton)

B-1 (1) Kapsamında

B-2 (2) Kapsamında Piyasaya Sürülen (ton)

C (3) Kapsamında Temin Edilen (ton)

Piyasaya Sürülen (ton)

Geri Kazanılan (ton)

Gerçekleşen Geri Kazanım Oranı (%)

15.01.02

PLASTİK

3.150.000

915.301

497.089

54

87.742

19.998

15.01.04

METAL

373.682

142.482

81.146

57

71.696

5.332

15.01.05

KOMPOZİT

300.519

96.385

55.410

57

6.781

102

15.01.01

KAĞIT KARTON

2.757.848

1.604.823

1.258.128

78

19.853

9.707

15.01.07

CAM

1.331.265

845.615

193.563

23

37.264

103.471

15.01.03

AHŞAP

719.741

523.261

113.509

22

5.187

38.517

 

TOPLAM

8.633.055

4.127.867

2.198.845

53

228.523

177.127

(1) B-1: Bertarafı AAK Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilen ambalajlar

(2) B-2: Bertarafı AAK Yönetmeliği dışındaki mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilen ambalajlar

(3) C: AAK Yönetmeliği kapsamında depozitolu olarak piyasaya sürülen ambalajlar

Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

 

 

GRAFİK 2- 2017 YILI B-1 KAPASAMINDA PİYASAYA SÜRÜLEN AMBALAJLARIN CİNSLERİNE GÖRE ORANLARI

Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

 

Belediyeler, Yönetmeliğe göre ambalaj atıklarını toplamak veya toplatmakla yükümlüdürler. Bu çalışmaları yapabilmek için de, ambalaj atıklarının kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi, toplanması ve taşınması çalışmalarının kimler tarafından, nasıl, ne şekilde ve ne zaman yapılacağını belirtmek üzere ambalaj atıkları yönetim planlarını hazırlayarak Bakanlığa sunmaktadırlar. İlk defa 2008 yılında başlatılan bu çalışmalar devam etmektedir.

 

GRAFİK 3-  AMBALAJ ATIĞI YÖNETİM PLANI UYGUN BULUNAN BELEDİYE SAYILARI

Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Not: Belediyeler, 6360 sayılı Kanun çerçevesinde yeniden düzenlenmiştir.