Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
7.10 -Belediye Atığı Geri Kazanım Oranı

Tipi: Tepki

Birimi: %

Değerlendirme:

Sıfır Atık Proje başlangıcından bu yana 2022 yılı sonuna kadar 25,4 milyon ton kağıt-karton, 6,6 milyon ton plastik, 2,6 milyon ton cam, 0,7 milyon ton metal ve 10,2 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir atıklar olmak üzere toplamda yaklaşık 45,5 milyon ton geri kazanılabilir atık Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan lisans almış işletmelerce işlenerek ekonomiye kazandırılmıştır.

Toplanan atıklardan; 96 milyar TL ekonomik kazanç sağlanmış, 703 milyon kWh enerji tasarrufu, 711 milyon m3 su tasarrufu, 82 milyon m3 depolama alanından tasarruf sağlanmış, 4,9 milyon ton sera gazı salımı önlenmiş, 432 milyon ağaç kurtarılmış, 108 milyon varil petrol tasarruf edilmiştir.

2017’de 13% olan belediye atığı geri kazanım oranı 2021 yılında 27,2%’ye 2022 yılında ise 30,13%’e yükselmiştir.

Grafik 98-YILLAR İTİBARİYLE BELEDİYE ATIĞI GERİ KAZANIM ORANLARI

*Kümülatif olarak hesaplanmıştır.

 

  Kaynak: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, 2023