Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
9.10-Ölü Odun

Tipi: Durum

Birimi: milyon m3

Tanımlar: Bu gösterge, orman türüne göre orman ve diğer ağaçlık alanlardaki durgun ve ölü ağaçların hacmini göstermektedir. Ulusal orman envanterinde, ülkeler genellikle (duran, sapan, yalan, tür ve çürüme durumu) türüne göre sınıflandırırlar.

Önemi: Ölü odunlar (ölü ağaçlar) ve ağaç kütükleri (ölü ağaçlı ağaçlar) biçimindeki ölü odunlar (geniş ağaçlı enkaz), geniş bir organizmalar dizisi için bir habitattır ve humifikasyondan sonra orman toprağının önemli bir bileşenidir.

Değerlendirme:

299 Sayılı Amenajman yönetmeliği ve FAO’nun FRA raporu kılavuzunda ölü ödün, toprak üstü biyokütle rakamının %1’i olarak alınmaktadır. Toprak üstü biyokütle; 2021 için 1054 milyon m3 olarak raporlamış olup bunun %1’i olan ölü odun miktarı 10.54 milyon m3’e tekabül ediyor. 2022 için toprak üstü biyokütle 1063 milyon m3 olup bunun %1’i olan ölü odun miktarı 10.63 milyon m3’e tekabül ediyor.Yıllık değişim ikisi arasındaki fark o da 0.09 milyon m3 eder.

Tablo-33-Toprak Üstü Biyokütle ve Ölü odun Miktarı

YILLAR

2021

2022

Toprak Üstü Biyokütle

1054

1063

Ölü Odun

10.54

10.63