Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
Motorlu Kara Taşıtı Sayısı

Tipi: Baskı

Tanımı: Trafiğe kayıtlı kara taşıtlarının türleri ve sayıları

Birimi: Adet

Önem: Motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan emisyonlar, özellikle büyük kent merkezlerinde hava kirliliğinin önemli nedenlerinden biridir. Artan taşıt sayısı bir baskı göstergesidir.

Değerlendirme:

1979 yılında 1.566.405 olan toplam motorlu kara taşıtı sayısı, özellikle 2004 yılından itibaren hızla artarak, 2017 yılında 22.218.945’e ulaşmıştır. 1979 yılıyla 2017 yılı motorlu kara taşıt türlerinin payları bakımından karşılaştırılırsa, 2017 yılında otomobil, kamyonet ve motosiklet oranlarındaki artış dikkati çekmektedir. 2017 yılında toplam motorlu kara taşıtı sayısının %54,2’sini otomobil, %16,4’ünü kamyonet, %14'ünü motosiklet, %8,3’ünü traktör, %3,8’ini kamyon, %2,2’sini minibüs, %1’ini otobüs, %0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturmaktadır.

Artan taşıt sayısına karşın, yüksek fiyat ve vergiler dolayısıyla Türkiye’de taşıt sahibi olma oranı Avrupa ortalamasının çok altındadır. 2016 yılı verileriyle, AB-28 ülkeleri ortalaması olarak bin kişiye düşen otomobil sayısı 505 iken Türkiye’de bu rakam 142’dir [2].

 

GRAFİK 1- YILLARA GÖRE MOTORLU KARA TAŞITI SAYISI (1979-2017)

Kaynak: TÜİK

Veri dosyası için tıklayınız.

 

 

GRAFİK 2-  1979 ve 2017 YILLARININ MOTORLU KARA TAŞITI TÜRLERİ DAĞILIMI (%)

Kaynak: TÜİK 

Not: 2004 yılından itibaren iş makinaları kapsamında yayımlanan taşıtlar ile özel amaçlı taşıtlar içinde yer alan ağır tonajlı taşıtlar “Kamyon” başlığı altında gösterilmiştir.

Veri dosyası için tıklayınız.

 

KAYNAKLAR

[1] Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 

[2] https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Passenger_cars_in_the_EU#Overview