Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
10.6 Motorlu Kara Taşıtı Sayısı

Tipi: Baskı

Tanımı: Trafiğe kayıtlı kara taşıtlarının türleri ve sayıları

Birimi: Adet

Önem: Motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan emisyonlar, özellikle büyük kent merkezlerinde hava kirliliğinin önemli nedenlerinden biridir. Artan taşıt sayısı bir baskı göstergesidir.

Değerlendirme:

1979 yılında 1.566.405 olan toplam motorlu kara taşıtı sayısı artarak 2018 yılında 22.865.921’e ulaşmıştır. 1979 yılıyla 2018 yılı motorlu kara taşıt türlerinin payları bakımından karşılaştırılırsa, 2018 yılında otomobil, kamyonet ve motosiklet oranlarındaki artış dikkati çekmektedir. 2018 yılında toplam motorlu kara taşıtı sayısının %54,2’sini otomobil, %16,4’ünü kamyonet, %14’ünü motosiklet, %8,2’ünü traktör, %3,7’ini kamyon, %2,1’sini minibüs, %1’ini otobüs, %0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturmaktadır[i].

Artan taşıt sayısına karşın, yüksek fiyat ve vergiler dolayısıyla Türkiye’de taşıt sahibi olma oranı Avrupa ortalamasının çok altındadır. 2018 yılı verileriyle, bin kişi başına düşen otomobil sayısı Lüksemburg’da 767, İtalya’da 646 iken Türkiye’de bu rakam 151’dir[ii].  2017 AB-28 ortalaması ise 515,68 olarak belirtilmiştir[iii].

GRAFİK 94- YILLARA GÖRE MOTORLU KARA TAŞITI SAYISI (1979-2018)

GRAFİK 95-  1979 ve 2018 YILLARININ MOTORLU KARA TAŞITI TÜRLERİ DAĞILIMI (%)

Kaynak: TÜİK.  Not: 2004 yılından itibaren iş makinaları kapsamında yayımlanan taşıtlar ile özel amaçlı taşıtlar içinde yer alan ağır tonajlı taşıtlar “Kamyon” başlığı altında gösterilmiştir.

 

 


[i] Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, 2019

[ii] EUROSTAT, https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=road_eqs_carhab&lang=en

[iii] European Environment Agency, Size of the vehicle fleet in Europe, https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/size-of-the-vehicle-fleet/size-of-the-vehicle-fleet-10

 

 

Veri dosyası için tıklayınız.

 

 

Veri dosyası için tıklayınız.