Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
Hava Kalitesi İzleme İstasyon Sayısı

Tipi: Tepki

Tanımı: Bu gösterge,  hava kalitesi verilerinin daha sağlıklı olmasını temin etmek amacıyla izleme istasyonu sayısı ve vasıflarını izler.

Birimi: Adet

Önem: Avrupa Birliği normlarına göre kurulacak istasyon sayılarının belirlenmesinde etken olan nüfus verileri referans alındığında mevcut istasyon sayısının en az 330 adet olması gerekmektedir. 

Değerlendirme:

Ülkemizde kurulu bulunan 300 istasyon, Avrupa Birliği normlarına uygun olarak hem kaynak bazlı, hem de alan bazlı olarak gruplandırılarak kurulmuştur. İstasyonların kurulması aşamasında Bakanlığımızca yürütülen hava kalitesi ön değerlendirme çalışmalarından faydalanılmıştır.

Mevcut istasyonlardan 285 adedinde PM10, 132 adedinde PM2.5, 258 adedinde SO2, 234 adedinde NOX, 160 adedinde O3 ve 143 adet istasyonda CO parametreleri ölçülmektedir.

Avrupa Birliği normlarına göre kurulacak istasyon sayılarının belirlenmesinde etken olan nüfus verileri referans alındığında mevcut istasyon sayısının en az 330 adet olması gerekmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımızca yeni istasyon kurulumları devam etmektedir.

 

GRAFİK 1- YILLAR İTİBARİYLE HAVA KALİTESİ İZLEME İSTASYONLARININ SAYISI

Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı