Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
5.5 Hava Kalitesi İzleme İstasyon Sayısı

Tipi: Tepki

Tanımı: Bu gösterge,  hava kalitesi verilerinin daha sağlıklı olmasını temin etmek amacıyla izleme istasyonu sayısı ve vasıflarını izler.

Birimi: Adet

Önem: Avrupa Birliği normlarına göre kurulacak istasyon sayılarının belirlenmesinde etken olan nüfus verileri referans alındığında mevcut istasyon sayısının en az 330 adet olması gerekmektedir. 

Değerlendirme:

Ülkemizde kurulu bulunan 339 istasyon, Avrupa Birliği normlarına uygun olarak hem kaynak bazlı, hem de alan bazlı olarak gruplandırılarak kurulmuştur. İstasyonların kurulması aşamasında Bakanlığımızca yürütülen hava kalitesi ön değerlendirme çalışmalarından faydalanılmıştır.

Mevcut istasyonlardan 319 adedinde PM10, 151 adedinde PM2.5, 288 adedinde SO2, 279 adedinde NOX, 190 adedinde O3 ve 173 adet istasyonda CO parametreleri ölçülmektedir[i].

Avrupa Birliği normlarına göre kurulacak istasyon sayılarının belirlenmesinde etken olan nüfus verileri referans alındığında mevcut istasyon sayısının en az 350 adet olması gerekmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımızca yeni istasyon kurulumları devam etmektedir.

GRAFİK 29- YILLAR İTİBARİYLE HAVA KALİTESİ İZLEME İSTASYONLARININ SAYISI

Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü,

 Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı

 

 

 

 

 


[i] Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Laboratuvar Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı, 2019