Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
2.2 İstihdamın Sektörel Dağılımı

Tipi: Durum

Tanımı: Bu gösterge, ana ekonomik sektörler olan tarım, sanayi, inşaat ve hizmet sektörlerinin her birindeki aktif nüfusun toplam aktif nüfus içindeki oranını belirtir.

Birimi: %

Önem: Bir ülkede çalışan nüfusun sektörlerarası dağılımı, nüfusun çevre üzerindeki baskısının niteliğini ve boyutunu etkilemektedir.

Değerlendirme:

Türkiye’de yıllar itibariyle, özellikle tarım sektörü istihdamında azalma yaşanırken, hizmet sektörü istihdamında artış kaydedilmiştir. 2020 yılı verileriyle Türkiye’de hizmetler sektörü istihdamda %56,2 pay almakta olup, AB-27 ülkelerinde ise ortalama %70,9 pay almaktadır.

2020 yılında, istihdamın sektörel dağılımına bakıldığında; AB-27 ülkelerinde tarım %4,3, inşaat %6,5, sanayi %18,2, hizmetler %70,9, OECD ülkelerinde (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) tarım %4,7, inşaat %7,1, sanayi %14,8, hizmetler %73,4 olmuştur [i]

GRAFİK 8- İSTİHDAMIN SEKTÖREL DAĞILIMI

 

TABLO 4- İSTİHDAMIN SEKTÖREL DAĞILIMI

(+15 yaş)

 

Yıl 2005 2010 2015 2019 2020
Bin kişi % Bin kişi % Bin kişi % Bin kişi % Bin kişi %
Toplam 19 633 100,0 21 858 100,0 26 621 100,0 28 080 100,0 26 812 100,0
Tarım 5 015 25,5 5 084 23,3 5 483 20,6 5 097 18,2 4 716 17,6
Sanayi 4 241 21,6 4 615 21,1 5 332 20,0 5 561 19,8 5 497 20,5
İnşaat 1 097 5,6 1 434 6,6 1 914 7,2 1 550 5,5 1 538 5,7
Hizmet 9 281 47,3 10 725 49,1 13 891 52,2 15 872 56,5 15 060 56,2

Not: İktisadi faaliyet kolları NACE Rev.2 esas alınmıştır.

Kaynak: TÜİK, İşgücü İstatistikleri, http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist

Not: 2005-2013 sonuçları ekonometrik model ile tahmin edilmiştir.

 

 


[i] OECD Database, https://data.oecd.org/emp/employment-rate.htm#indicator-chart

 

 

Veri dosyası için tıklayınız.

 

 

 

KAYNAKLAR:

[1] TÜİK, İşgücü İstatistikleri, http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist

[2] https://data.oecd.org/emp/employment-by-activity.htm