Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
İstihdamın Sektörel Dağılımı

Tipi: Durum

Tanımı: Bu gösterge, ana ekonomik sektörler olan tarım, sanayi, inşaat ve hizmet sektörlerinin her birindeki aktif nüfusun toplam aktif nüfus içindeki oranını belirtir.

Birimi: %

Önem: Bir ülkede çalışan nüfusun sektörlerarası dağılımı, nüfusun çevre üzerindeki baskısının niteliğini ve boyutunu etkilemektedir.

Değerlendirme:

Türkiye’de yıllar itibariyle, özellikle tarım sektörü istihdamında azalma yaşanırken, hizmet sektörü istihdamında artış kaydedilmiştir. 2017 yılı verileriyle Türkiye’de hizmetler sektörü istihdamda %54,1 pay almakta olup, AB-28 ülkelerinde ise ortalama %71,9 pay almaktadır.

2017 yılında, istihdamın sektörel dağılımına bakıldığında; AB-28 ülkelerinde tarım %4,2, inşaat %6,7, sanayi %17,2, hizmetler %71,9, OECD ülkelerinde (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) tarım %4,6, inşaat %7,2, sanayi %14,9, hizmetler %73,3 olmuştur [2].

 

GRAFİK 1- İSTİHDAMIN SEKTÖREL DAĞILIMI

Not: İktisadi faaliyet kolları NACE Rev.2 esas alınmıştır.

Kaynak: TÜİK, İşgücü İstatistikleri, http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist

Not: 2005-2013 sonuçları ekonometrik model ile tahmin edilmiştir.

Veri dosyası için tıklayınız.

 

 

 

KAYNAKLAR:

[1] TÜİK, İşgücü İstatistikleri, http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist

[2] https://data.oecd.org/emp/employment-by-activity.htm