Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
2.2 İstihdamın Sektörel Dağılımı

Tipi: Durum

Tanımı: Bu gösterge, ana ekonomik sektörler olan tarım, sanayi, inşaat ve hizmet sektörlerinin her birindeki aktif nüfusun toplam aktif nüfus içindeki oranını belirtir.

Birimi: %

Önem: Bir ülkede çalışan nüfusun sektörlerarası dağılımı, nüfusun çevre üzerindeki baskısının niteliğini ve boyutunu etkilemektedir.

Değerlendirme:

Türkiye’de yıllar itibariyle, özellikle tarım sektörü istihdamında azalma yaşanırken, hizmet sektörü istihdamında artış kaydedilmiştir. 2018 yılı verileriyle Türkiye’de hizmetler sektörü istihdamda %54,9 pay almakta olup, AB-28 ülkelerinde ise ortalama %72,1 pay almaktadır.

2018 yılında, istihdamın sektörel dağılımına bakıldığında; AB-28 ülkelerinde tarım %4,0, inşaat %6,8, sanayi %15,4, hizmetler %72,1, OECD ülkelerinde (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) tarım %4,5, inşaat %7,2, sanayi %13,7, hizmetler %73,4 olmuştur [i]

GRAFİK 8- İSTİHDAMIN SEKTÖREL DAĞILIMI

 

TABLO 4- İSTİHDAMIN SEKTÖREL DAĞILIMI

(+15 yaş)

 Yıllar

2005

2010

2015

2017

2018

Bin kişi

%

Bin kişi

%

Bin kişi

%

Bin kişi

%

Bin kişi

%

Toplam

19.633

100,0

21.858

100,0

26.621

100,0

28.189

100,0

28 738

100,0

Tarım

5.015

25,5

5.084

23,3

5.483

20,6

5.464

19,4

5 297

18,4

Sanayi

4.241

21,6

4.615

21,1

5.332

20,0

5.383

19,1

5 674

19,7

İnşaat

1.097

5,6

1.434

6,6

1.914

7,2

2.095

7,4

1 992

6,9

Hizmet

9.281

47,3

10.725

49,1

13.891

52,2

15.246

54,1

15 774

54,9

Not: İktisadi faaliyet kolları NACE Rev.2 esas alınmıştır.

Kaynak: TÜİK, İşgücü İstatistikleri, http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist

Not: 2005-2013 sonuçları ekonometrik model ile tahmin edilmiştir.

 

 


[i] OECD Database, https://data.oecd.org/emp/employment-rate.htm#indicator-chart

 

 

Veri dosyası için tıklayınız.

 

 

 

KAYNAKLAR:

[1] TÜİK, İşgücü İstatistikleri, http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist

[2] https://data.oecd.org/emp/employment-by-activity.htm