Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
Tehlikeli Atıklar

Tipi: Baskı

Tanımı: Patlayıcı, parlayıcı, kendiliğinden yanmaya müsait, suyla temas halinde parlayıcı gazlar çıkaran, oksitleyici, organik peroksit içerikli, zehirli, korozif, hava ve suyla temasında toksik gaz çıkaran, toksik ve eko-toksik özellikler taşıyan atıkların miktarlarını ve geri kazanımına ilişkin bilgileri içerir. İşletim süreçlerinde tehlikeli atık oluşan sanayi tesisleri tarafından kullanılan atık beyan sistemi ile Türkiye geneli atık miktarları ortaya konulmaktadır.

Birimi: ton

Önem: Özellikle sanayi tesislerinden kaynaklanan tehlikeli atıklar, çevresel değerler açısından önemli bir baskı unsuru göstergesidir.

Değerlendirme:

Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları atık üreticileri tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi (online.cevre.gov.tr) altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS) kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

İşletim süreçlerinde tehlikeli atık oluşan sanayi tesisleri tarafından kullanılan atık beyan sistemi ile Türkiye geneli atık miktarları ortaya konulmaktadır. 2017 yılı sonu itibariyle 63.741 adet firma Tehlikeli Atık Beyan Sistemini (TABS) kullanmıştır. Bu işletmeler tarafından beyan edilen, 2017 yılı için Türkiye geneli oluşan tehlikeli atık miktarı 1.425.045 ton olarak belirlenmiştir. Bu miktara maden sektörü atık miktarları dahil edilmemiştir. 1.425.045 ton atığın %83,6’sı geri kazanıma yönlendirilmiştir. %14,7’si bertaraf edilmiş, %1’i stoklanmış, %0,7’si ihraç edilmiştir.

 

GRAFİK 1- TEHLİKELİ ATIK BEYAN SİSTEMİ VERİLERİ (2009-2017)

 

 

TABLO 1- TEHLİKELİ ATIK BEYAN SİSTEMİ VERİLERİ (2009-2017) (**)

 YILLAR

2009

2010

2011

2013

2014

2015

2016

2017

Beyanda bulunan tesis sayısı

15.664

18.685

18.428

32.803(*)

39.134

44.922

60.233

63.741

Toplam tehlikeli atık miktarı (ton)

629.933

786.418

938.498

1.373.368

1.413.220

1.357.340

1.363.227

1.425.045

Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Notlar:

Bu miktarlara maden sektörü tehlikeli atık miktarları dahil edilmemiştir.

(*) 2013 Çevresel Göstergeler Kitapçığı basıldıktan sonra eksik beyanlar yeniden çalışılmış olup, bu rakam yeniden hesaplanmıştır.

(**) 2012 yılı tehlikeli atık verileri istatistik bülteni yayınlanmadığından 2012 verileri burada yer almamıştır.

(***) 2013-2017 yılları arası istatistik bültenlerinde tesis içi miktar geri kazanım ve bertaraf miktarları içerisinde değerlendirilmiştir.

 

 

Ayrıntılı bilgi için; "Telikeli Atık İstatistikleri Bültenleri"