Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
10.4 Ulaşımdan Kaynaklanan Hava Kirleticileri Emisyonu

Tipi: Baskı

Tanımı: Ulusal Hava Kirleticileri Emisyon Envanterinde yer alan önemli bir sektör de ulaştırmadır. Ulaşımdan kaynaklı emisyonlar; karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu sektörleri için ayrı ayrı hesaplanmaktadır.

Birimi: Gg

Önem:Ulaşımdan kaynaklanan hava kirletici emisyonları, ulaştırma faaliyetlerinin hava kirliliğine olan etkilerini temsil eden önemli bir baskı göstergesidir.

Değerlendirme:

Ulusal Hava Kirleticileri Emisyon Envanterinde yer alan önemli bir sektör de ulaştırmadır. Ulaşımdan kaynaklı emisyonlar; karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu sektörleri için ayrı ayrı hesaplanmakta olup gösterge kapsamı olarak karayolu ulaştırmasına esas veriler değerlendirmeye alınmıştır. Grafikte ulusal olarak hesaplanan karayolu kaynaklı emisyonların toplamları yer almaktadır. 1994-2020 yılları emisyon durumu incelendiğinde, yenilenen motor teknolojileri ile birlikte araç emisyonlarındaki azalım öne çıkmaktadır[i].

GRAFİK 91- KARAYOLU ULAŞIMINDAN KAYNAKLANAN NOX ve PM10 EMİSYON TOPLAMLARI

Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

 


[i] Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, 2019