Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
10.4 Ulaşımdan Kaynaklanan Hava Kirleticileri Emisyonu

Tipi: Baskı

Tanımı: Ulusal Hava Kirleticileri Emisyon Envanterinde yer alan önemli bir sektör de ulaştırmadır. Ulaşımdan kaynaklı emisyonlar; karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu sektörleri için ayrı ayrı hesaplanmaktadır.

Birimi: Gg

Önem:Ulaşımdan kaynaklanan hava kirletici emisyonları, ulaştırma faaliyetlerinin hava kirliliğine olan etkilerini temsil eden önemli bir baskı göstergesidir.

Değerlendirme:

Ulusal Hava Kirleticileri Emisyon Envanterinde yer alan önemli bir sektör de ulaştırmadır. Ulaşımdan kaynaklı emisyonlar; karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu sektörleri için ayrı ayrı hesaplanmakta olup gösterge kapsamı olarak karayolu ulaştırmasına esas veriler değerlendirmeye alınmıştır.[i].

 

GRAFİK 112- KARAYOLU ULAŞIMINDAN KAYNAKLANAN SO2 , NOX , NH3 , NMVOC, PM10 VE CO ULUSAL EMİSYON TOPLAMLARI

Kaynak: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, 2022

 

Grafikte ulusal olarak hesaplanan emisyon envanterine ilişkin karayolu kaynaklı emisyonların toplamları yer almaktadır. 1990-2020 yılları emisyon durumu incelendiğinde, yenilenen motor teknolojileri ve yakıt içeriğinde yapılan düzenlemeler ile birlikte araç emisyonlarındaki azalma eğilimi dikkat çekmektedir.

Sözleşme ve Protokol çatısı altında, 5 yılda bir düzenli şekilde ülke raporlamaları için “Ülke Gözden Geçirme” incelemeleri düzenlenmekte olup, 2012 yılından itibaren ülkemiz için 2012, 2016, 2019 ve 2022 yıllarında olmak üzere incelemeler Sözleşme Görev Güçleri tarafından gerçekleştirilmiştir.

 


[i] Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, 2022