Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
Ulaşımdan Kaynaklanan Hava Kirleticileri Emisyonu

Tipi: Baskı

Tanımı: Ulusal Hava Kirleticileri Emisyon Envanterinde yer alan önemli bir sektör de ulaştırmadır. Ulaşımdan kaynaklı emisyonlar; karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu sektörleri için ayrı ayrı hesaplanmaktadır.

Birimi: Gg

Önem:Ulaşımdan kaynaklanan hava kirletici emisyonları, ulaştırma faaliyetlerinin hava kirliliğine olan etkilerini temsil eden önemli bir baskı göstergesidir.

Değerlendirme:

1990-2016 yılları emisyon durumu incelendiğinde, emisyonların ciddi oranda azaldığı görülmektedir.

 

GRAFİK 1-

KARAYOLU ULAŞIMINDAN KAYNAKLANAN NOX ve PM10 EMİSYON  TOPLAMLARI (1990-2016)

Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü