Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
13.5 İyi Tarım Uygulamaları

Tipi: Tepki

Tanımı: İyi Tarım Uygulamaları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yayımlanan iyi tarım uygulamaları mevzuatına göre yapılır. Bunun için ürünün tarladan sofraya izlenebilir olması, her işlemin kaydedilmesi gereklidir. İlaç, gübre vb. analiz sonuçlarına göre ve kontrol altında kullanılır. Son ürün, kontrol kuruluşunun verdiği rapor doğrultusunda sertifikalandırılır.

Birimi: ha 

Önem: İyi tarım uygulamaları, çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimdir. Bu uygulama ile doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile gıda güvenliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu bakımdan gösterge bir tepki göstergesidir.

Değerlendirme:

İyi tarım uygulamaları Türkiye’de 2007 yılında 18 ilde 651 üretici ile 5.361 ha alanda uygulanmaya başlamıştır. İyi tarım uygulamaları 2018 yılında 615.614ha alanda 8.230.026 ton üretim miktarına sahip iken, 2019 yılında 66 ilde 61.498 üretici ile 539.607 ha alanda 7.706.404 ton üretim miktarına sahiptir. 2019 yılında İyi tarım uygulamaları üretim alanlarının toplam tarım alanı içindeki payı %2,7 olarak gerçekleşmiştir[i].

GRAFİK 149- YILLAR İTİBARİYLE İYİ TARIM UYGULAMALARI ÜRETİM ALANI VE MİKTARI

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, 2021

 


[i] Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, 2021

 

Veri dosyası için tıklayınız.