Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
İyi Tarım Uygulamaları

Tipi: Tepki

Tanımı: İyi Tarım Uygulamaları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yayımlanan iyi tarım uygulamaları mevzuatına göre yapılır. Bunun için ürünün tarladan sofraya izlenebilir olması, her işlemin kaydedilmesi gereklidir. İlaç, gübre vb. analiz sonuçlarına göre ve kontrol altında kullanılır. Son ürün, kontrol kuruluşunun verdiği rapor doğrultusunda sertifikalandırılır.

Birimi: ha 

Önem: İyi tarım uygulamaları, çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimdir. Bu uygulama ile doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile gıda güvenliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu bakımdan gösterge bir tepki göstergesidir.

Değerlendirme:

İyi tarım uygulamaları Türkiye’de 2007 yılında başlanmıştır. 2007 yılında, 5.361 ha alanda, 149.693 ton üretim miktarı, 2017 yılında 624.710 ha alan ve 6.898.748 ton üretim miktarına ulaşılmıştır. 2017 yılında, 2016 yılına göre iyi tarım uygulamaları üretim alanı %31,8, üretim miktarı ise %37,2 oranında artmıştır.

2023 yılına kadar İyi tarım uygulamaları üretim alanlarının nadas alanı hariç toplam tarım alanı içindeki payının %6,1’e çıkarılması hedeflenmektedir [1].

 

GRAFİK 1- YILLAR İTİBARİYLE İYİ TARIM UYGULAMALARI ÜRETİM ALANI VE MİKTARI

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı

Veri dosyası için tıklayınız.

 

 

KAYNAKLAR

[1] Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü