Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
13.5 İyi Tarım Uygulamaları

Tipi: Tepki

Tanımı: İyi Tarım Uygulamaları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yayımlanan iyi tarım uygulamaları mevzuatına göre yapılır. Bunun için ürünün tarladan sofraya izlenebilir olması, her işlemin kaydedilmesi gereklidir. İlaç, gübre vb. analiz sonuçlarına göre ve kontrol altında kullanılır. Son ürün, kontrol kuruluşunun verdiği rapor doğrultusunda sertifikalandırılır.

Birimi: ha 

Önem: İyi tarım uygulamaları, çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimdir. Bu uygulama ile doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile gıda güvenliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu bakımdan gösterge bir tepki göstergesidir.

Değerlendirme:

İyi tarım uygulamaları Türkiye’de 2007 yılında; 651 üretici ile 5.360 ha alanda 56.000 ton olarak gerçekleşen iyi tarım uygulamaları üretim miktarı, 2020 yılında 14.051 üretici ile 254.754 ha alanda 5.716.616 tona ulaşmıştır. 2021 yılında ise 10.265 üretici ile 389.484 ha alanda 18.010.163 tondur.

Türkiye’de toplam tarımsal alan içerisinde iyi tarım uygulamaları yapılan alan; 2020 yılı verileri ile % 1,6 seviyelerinde bir paya sahip bulunmaktadır. [i].

GRAFİK 150- YILLAR İTİBARİYLE İYİ TARIM UYGULAMALARI ÜRETİM ALANI VE MİKTARI

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, 2022

 


[i] Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel  Üretim Genel  Müdürlüğü, 2022