Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
13.5 İyi Tarım Uygulamaları

Tipi: Tepki

Tanımı: İyi Tarım Uygulamaları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yayımlanan iyi tarım uygulamaları mevzuatına göre yapılır. Bunun için ürünün tarladan sofraya izlenebilir olması, her işlemin kaydedilmesi gereklidir. İlaç, gübre vb. analiz sonuçlarına göre ve kontrol altında kullanılır. Son ürün, kontrol kuruluşunun verdiği rapor doğrultusunda sertifikalandırılır.

Birimi: ha 

Önem: İyi tarım uygulamaları, çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimdir. Bu uygulama ile doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile gıda güvenliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu bakımdan gösterge bir tepki göstergesidir.

Değerlendirme:

İyi tarım uygulamaları Türkiye’de 2007 yılında 18 ilde 651 üretici ile 5.361 ha alanda uygulanmaya başlamıştır.2018 yılında 63 ilde 73.286 üretici ile 615.614 ha alanda 8.230.026 ton üretim miktarına ulaşılmıştır. 2018 yılında, 2007 yılına göre iyi tarım uygulamaları faaliyeti yürüten üretici sayısı 112 kat, üretim alanı 124 kat ve üretim miktarı 55 kat artmıştır.

2018 yılında İyi tarım uygulamaları üretim alanlarının nadas alanı hariç toplam tarım alanı içindeki payı %3,13 dür. 2023 yılına kadar İyi tarım uygulamaları üretim alanlarının nadas alanı hariç toplam tarım alanı içindeki payının %6,1’e çıkarılması hedeflenmektedir[i].

GRAFİK 126- YILLAR İTİBARİYLE İYİ TARIM UYGULAMALARI ÜRETİM ALANI VE MİKTARI

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, 2019

 


[i] Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, 2019

 

Veri dosyası için tıklayınız.