Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
9.9 Ormanların Ana Fonksiyonlarına Göre Dağılımı

Tanımlar: Bu gösterge toplam ormanlık sahada; orman ürünleri üretimi, doğayı koruma, erozyonu önleme, hidrolojik, estetik, ekoturizm ve rekreasyon, iklim koruma, toplum sağlığı, ulusal savunma ve bilimsel kullanım amaçlarına göre ayrılmış alanları ifade eder.

Birimi: ha veya %

Önemi: Ormanların fonksiyonlarına yönelik olarak, aynı alanda bir çok fonksiyonun iç içe geçmesi ve hangi fonksiyonun öncelikli olması gerektiği konusunda karar vermek teknik ve sosyal problemler yaşanmasına sebep olmaktadır.

Değerlendirme:

Günümüzde ormanlar ekosistem tabanlı fonksiyonel planlama yaklaşımı ile çok yönlü faydalanma esas alınarak planlanmaktadır. Bu plan verilerine göre ormanların B,3’ü ekonomik, H,5’i ekolojik ve %9.2’si sosyokültürel fonksiyona sahiptir[1].

 

TABLO 27- ORMANLARIN ANA FONKSİYONLARINA GÖRE DAĞILIMI

ANA FONKSİYONLAR

GENEL ORMANLIK SAHA (hektar)

% Oran

Normal kapalı

Boşluklu kapalı

TOPLAM

1– Ekonomik Fonksiyon

7.178.776

2.517.380

9.696.156

42,3

2– Ekolojik Fonksiyon

4.856.960

6.263.785

11.120.745

48,5

3– Sosyokültürel Fonksiyon

1.228.6936

887.406

2.116.099

9,2

TOPLAM

13.264.429

9.668.571

22.933.000

100

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, ,“Orman İstatistikleri 2020”


[1] Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, “Orman İstatistikleri 2020”,Türkiye Orman Varlığı -2020.pdf (ogm.gov.tr),2021