Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
9.9 Ormanların Ana Fonksiyonlarına Göre Dağılımı

Tanımlar: Bu gösterge toplam ormanlık sahada; orman ürünleri üretimi, doğayı koruma, erozyonu önleme, hidrolojik, estetik, ekoturizm ve rekreasyon, iklim koruma, toplum sağlığı, ulusal savunma ve bilimsel kullanım amaçlarına göre ayrılmış alanları ifade eder.

Birimi: ha veya %

Önemi: Ormanların fonksiyonlarına yönelik olarak, aynı alanda bir çok fonksiyonun iç içe geçmesi ve hangi fonksiyonun öncelikli olması gerektiği konusunda karar vermek teknik ve sosyal problemler yaşanmasına sebep olmaktadır.

Değerlendirme:

Günümüzde ormanlar ekosistem tabanlı fonksiyonel planlama yaklaşımı ile çok yönlü faydalanma esas alınarak planlanmaktadır. Bu plan verilerine göre ormanların %50’si ekonomik, %42’si ekolojik ve %8’i sosyokültürel fonksiyona sahiptir[1].

 

TABLO 25- ORMANLARIN ANA FONKSİYONLARINA GÖRE DAĞILIMI

ANA FONKSİYONLAR

GENEL ORMANLIK SAHA (hektar)

% Oran

Normal kapalı

Boşluklu kapalı

TOPLAM

1– Ekonomik Fonksiyon

7.411.790

3.831.304

11.243.094

50

2– Ekolojik Fonksiyon

4.192.532

5.095.315

9.287.847

42

3– Sosyokültürel Fonksiyon

1.099.826

712.168

1.811.994

8

TOPLAM

12.704.148

9.638.787

22.342.935

100

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye Orman Varlığı -2015.

 

 


[1] Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye Orman Varlığı -2015, Türkiye Orman Varlığı-2016-2017.pdf (ogm.gov.tr)