Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
5.6- Ozon (O3), Kükürtdioksit (SO2), Amonyak (NH3) ve Azotdioksit (NO2) Gibi Kirleticilere Maruz Kalan Orman Ekosistemi

Tipi: Etki

Tanımı: Bu gösterge, ormanların sağlık durumlarını izlemek üzere ormanlık alanlarda kurulan sabit (daimi) Seviye 2 gözlem alanlarında Ozon (O3), Kükürtdioksit (SO2), Amonyak (NH3) ve Azotdioksit (NO2)gibi kirleticilerin orman ekosistemi üzerine olan etkilerini gösterir

Birimi:  *ICP Forests programına göre Oiçin alt sınır 5 µg/m3, üst sınır 200 µg/m3; SO2 ve NOiçin alt sınır 0,2 µg/m3, üst sınır 40 µg/m3; NH3 için alt sınır 0,1 µg/m3, üst sınır 40 µg/m3 tür.

Önem: Orman ağaçlarının kirleticilerden ne oranda etkilendikleri, ormanlardaki kirlilik durumunun ne seviyede olduğunu tespiti için önemlidir.

Değerlendirme:

2022 yılında 18 adet yoğun izleme yapılan Seviye II gözlem alanında hava kalitesi ile ilgili Kükürt dioksit (SO2), Amonyak (NH3), Ozon (O3) ve Azot dioksit (NO2) kirleticilerin ölçümü için 1800 adet örnekleme yapılmıştır. Nisan- Aralık dönemini kapsayan 9 ay boyunca yapılan bu ölçüm sonuçlarına göre; NH3, NO2, SO2  ve O3 kirleticileri ölçümleri alt ve üst sınır değer aralığında yer almıştır.

(*) ICP Forests programına göre O3 için alt sınır 5 µg/m3, üst sınır 200 µg/m3; SOve NO2 için alt sınır 0,2 µg/m3, üst sınır 40 µg/m3; NH3 için alt sınır 0,1 µg/m3, üst sınır 40 µg/m3; tür.

 

Kaynak: Orman Genel Müdürlüğü