Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın Sektörel Dağılımı

Tipi: Durum

Tanımı: Gösterge, iktisadi faaliyet kollarının cari fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıladaki (alıcı fiyatlarıyla) paylarının yüzde olarak oranlarını göstermektedir.

Birimi: %

Önem: Bu gösterge, tarım, sanayi, inşaat ve hizmetler sektörü tarafından GSYH' ya yapılan katkıyı gösterir.

Değerlendirme:

TÜİK verilerine göre, üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2017 yılında bir önceki yıla göre %19 artarak 3.106.536.751 TL olmuştur.

2017 yılında vergi ve sübvansiyonlar hariç tutulursa 2.752.641.846 TL olan cari fiyatlarla GSYH’yi oluşturan sektör faaliyetleri incelendiğinde; tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %6,9, sanayi sektörünün payı %23,2, inşaat sektörünün payı %9,7 ve hizmetler sektörünün payı %60,2 olmuştur.

AB-28 ülkelerinde 2017 yılında brüt katma değerin ekonomik faaliyete göre dağılımına bakıldığında; tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %1,6, sanayi sektörünün payı %19,6, inşaat sektörünün payı %5,4 ve hizmetler sektörünün payı %73,4 olmuştur [2].

 

GRAFİK 1- GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILANIN İKTİSADİ FAALİYET KOLLARINA (A21) GÖRE DAĞILIMI (%)

Kaynak: TÜİK

Notlar:

1) Rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.

2) İktisadi Faaliyet Sınıflamasında NACE Rev2 kullanılmıştır.

Veri dosyası için tıklayınız.

 

 

KAYNAKLAR:

[1] Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

[2] https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=National_accounts_and_GDP