Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
Yerleşik 1000 Kişi Başına Turist Geceleme Sayısı ve Yatak Sayısı

Tipi: Baskı

Tanımı: Gösterge; turistik tesislerde toplam geceleme sayısı ve turizm işletmesi belgeli tesislerin yatak sayısının toplam nüfusa oranından hareketle 1000 kişi başına düşen rakamlar hesaplanarak oluşturulmuştur.

Birimi: Adet

Önem: Artan turist sayısının çevre üzerinde olumsuz etkileri olabilmektedir. O bölgedeki kaynakların yılın belli dönemlerinde aşırı tüketimi (su kullanımı ve atık oluşumu), ciddi çevre sorunlarına yol açabilmektedir.

Değerlendirme: 

Türkiye’de 1000 kişiye düşen turizm işletmesi belgeli tesislerin yatak sayısı, yıllar itibariyle istikrarlı bir şekilde artmıştır. 1000 kişiye düşen turist geceleme sayısında ise iniş-çıkışlar olmuştur. 2017 yılı itibariyle Türkiye’de yerleşik 1000 kişiye düşen yatak sayısı 12, geceleme sayısı ise 1438 olmuştur.

EUROSTAT verilerine göre, 2013 yılında AB-28 ülkelerinde yerleşik 1000 kişiye düşen yatak sayısı 27, geceleme sayısı ise 1662 olmuştur [2].

 

GRAFİK 1 – YERLEŞİK BİN KİŞİ BAŞINA TURİST GECELEME SAYISI VE YATAK SAYISI

Not: Tesiste geceleme sayılarının yıllar itibariyle karşılaştırılmasında; tesis ve yatak sayılarının sürekli değişim göstermesi faktörünün dikkate alınması gerekmektedir.

Kaynaklar: Geceleme ve yatak sayısı verileri Kültür ve Turizm Bakanlığı, nüfus verileri TÜİK.

Veri dosyası için tıklayınız.

 

 

KAYNAKLAR

[1] Kültür ve Turizm Bakanlığı

[2] http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7053328/KS-GR-15-001-EN-N.pdf/08db83d1-966c-4b4d-869a-4a5dc2a9538d