Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
9.5 Yaban Hayatı Koruma Faaliyetleri

Tipi: Tepki

Tanımı: Gösterge, biyoçeşitliliği korumaya yönelik bir tepki göstergesidir.

Birimi: Adet

Değerlendirme: 

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 481 kuş- 150 memeli- 130 sürüngen türü korunma altına alınmıştır.2019 yılı içerisinde 20 Tür Eylem Planı tamamlanmış olup şu ana kadar 100 tür için eylem planı yapılmıştır.

Ülkemizde nesli tehlike altında olan yaban hayvanlarının korunması amacıyla 85 adet Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilmiştir. Her yıl bu alanlardaki türlere ilişkin düzenli olarak envanter yapılmaktadır. Bu alanlarda Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi, Anadolu Yaban Koyunu, Yaban Keçisi, Ceylan, Kızılgeyik, Alageyik, Karaca, Toy, Dağ Horozu, Kelaynak, Sırtlan, Karaakbaba, Boz ayı, Kurt, Su Samuru ve su kuşları gibi türler korunmaktadır. Nesli tükenmekte olan vahşi hayvan türlerini yetiştirmek için bu hayvanların yetiştirildiği istasyonlar kurulmakta ve yetişkin hayvanlar uygun yaşam alanlarında doğaya geri bırakılmaktadırlar.

Nesli tehlike altında olan yaban hayvanlarının yasa dışı ticaretine engel olmak için CITES Sözleşmesi kapsamında çalışmalar yürütülmektedir[i].

 

TABLO 25- YABAN HAYATI KORUMA FAALİYETLERİ

YILLAR

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Üretilerek Doğaya Yerleştirilen Memeli Yaban Hayvanı Sayısı

 

62

 

84

 

148

 

114

 

36

 

21

 

27

 

0

 

181

 

120

Kanatlı Yaban Hayvanı Yerleştirme Sayıları (Keklik-Sülün)

 

64.895

 

79.200

 

91.050

 

97.200

 

103.100

 

92.000

 

97.500

 

95.000

 

107.000

 

105.000

Orman İçi Sulara Alabalık Yerleştirme Sayıları

 

2.042.000

 

3.172.000

 

1.291.000

 

1.510.000

 

3.016.000

 

4.274.000

 

3.900.000

 

3.700.000

 

4.450.000

 

4.450.000

Yaban Hayatı Üretim Yeri Toplam Sayısı (Keklik, Sülün, Memeli, Kelaynak, Alabalık, Dağ Ceylanı)

 

20

 

21

 

21

 

23

 

24

 

24

 

24

 

24

 

24

 

24

Tedavi Sonrası İyileşen ve Doğaya Kazandırılan Yaban Hayvanı Sayısı

 

921

 

1.643

 

2.109

 

2.561

 

2.465

 

4.881

 

5.733

 

5.889

 

 

8146

Kaynak: “Tabiatı Koruma Durum Raporları 2020”, Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2022

 


[i] Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2022