Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
9.5 Yaban Hayatı Koruma Faaliyetleri

Tipi: Tepki

Tanımı: Gösterge, biyoçeşitliliği korumaya yönelik bir tepki göstergesidir.

Birimi: Adet

Değerlendirme: 

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 481 kuş- 150 memeli- 130 sürüngen türü korunma altına alınmıştır.2019 yılı içerisinde 20 Tür Eylem Planı tamamlanmış olup şu ana kadar 100 tür için eylem planı yapılmıştır.

Ülkemizde nesli tehlike altında olan yaban hayvanlarının korunması amacıyla 81 adet Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilmiştir. Her yıl bu alanlardaki türlere ilişkin düzenli olarak envanter yapılmaktadır. Bu alanlarda Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi, Anadolu Yaban Koyunu, Yaban Keçisi, Ceylan, Kızılgeyik, Alageyik, Karaca, Toy, Dağ Horozu, Kelaynak, Sırtlan, Karaakbaba, Boz ayı, Kurt, Su Samuru ve su kuşları gibi türler korunmaktadır. Nesli tükenmekte olan vahşi hayvan türlerini yetiştirmek için bu hayvanların yetiştirildiği istasyonlar kurulmakta ve yetişkin hayvanlar uygun yaşam alanlarında doğaya geri bırakılmaktadırlar.

Nesli tehlike altında olan yaban hayvanlarının yasa dışı ticaretine engel olmak için CITES Sözleşmesi kapsamında çalışmalar yürütülmektedir[i].

 

TABLO 24- YABAN HAYATI KORUMA FAALİYETLERİ

YILLAR

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Üretilerek Doğaya Yerleştirilen Memeli Yaban Hayvanı Sayısı

62

84

148

114

36

21

27

0

181

Kanatlı Yaban Hayvanı Yerleştirme Sayıları (Keklik-Sülün)

64.895

79.200

91.050

97.200

103.100

92.000

97.500

95.000

107.000

Orman İçi Sulara Alabalık Yerleştirme Sayıları

2.042.000

3.172.000

1.291.000

1.510.000

3.016.000

4.274.000

3.900.000

3.700.000

4.450.000

Yaban Hayatı Üretim Yeri Toplam Sayısı (Keklik, Sülün, Memeli, Kelaynak, Alabalık, Dağ Ceylanı)

20

21

21

23

24

24

24

24

24

Tedavi Sonrası İyileşen ve Doğaya Kazandırılan Yaban Hayvanı Sayısı

921

1.643

2.109

2.561

2.465

4.881

5.733

5.889

 

Kaynak: “Tabiatı Koruma Durum Raporları 2020”, Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2021

 


[i] Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2021